Образователна квалификация от Знание и реализация ЕООД

Категория: Квалификация


Населено място: Пловдив


Адрес: ул. Капитан Райчо 52, етаж 2, офис 5


Телефон: 032 66 08 75


Мобилен: 0886 18 19 28


Имейл: info@zirbg.com


Facebook: ЦПО Знание и реализация


Образователна квалификация на учители с придобиване на кредити

Знание и реализация ЕООД е легитимен център за професионално обучение на педагогически лица. Организацията притежава одобрение  № РД 09-2783 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката. Програмата за квалификация на учители е: Изграждане на основни икономически умения у учениците в предучилищна и начална степен на образование. Броят на кредитите които се придобиват е 1. Продължителността на обучението е 16 часа. Формата за придобиване на кредити е частично присъствена. За да се финализира курса се полага тест. Велислава Бончева Бонева е организатор на този курс за учители. Тя е доказан професионалист в тази дейност. Това ообучение е с цел набавяне на квалификационни кредити за учители. Екипът на ОБРАЗОВАНИЕТО.БГ препоръчва това обучение.  

Проект за квалификация на учители

Темата разглежда важността и необходимостта от усвояване на основни икономически знания и умения у подрастващите за бъдещето им успешно реализиране в обществото, усвояване на елементарни икономически знания и формиране на умения на базата на социално-икономическата действителност . Да се предлагат на децата както знания, така и изграждането на правилни и точни икономически представи и понятия, като за целта се открие и приложи най - приемливата за възрастта им форма, да се използват достъпни средства и подходи за педагогическо взаимодействие. Под понятието „елементарни икономически знания” се разбира системата от елементарни икономически понятия и термини, които са съставна част на цялостното икономическо образование и осигуряват осъществяване на елементарна икономическа дейност в съответствие с възрастовите особености на децата. Обучение за учители в 2 основни направлния: - основни икономически знания за преподаватели - методи и форми за усвояване на основни икономически знания от подрастващите. Основните икономически знания за преподавателите се обособяват в система от4 модула.

Обучителни модули:

  • Модул 1: Въведение в икономиката
  • Модул 2: Пазарна икономика .Структури на пазара . Пазар на ресурси
  • Модул 3: Държавата и нейната роля в икономиката. Макроикономикс
  • Модул 4: Международна икономика
Знание и реализация ЕООД е член на Образователен справочник!