129 ЦДГ “Приказен свят”

Категория: Детски градини


Населено място: София


Адрес: Стрелбище, ул. "Косово поле" №3


Телефон: 02/859-61-49


Имейл: cdg129@mail.bg


Facebook: 129 ЦДГ "Приказен свят"


Web: http://www.129cdg.free.bg

ИнформацияГалерияЗапитване

Децата са групирани по възраст от три години до подготвителна група.
В детската градина:
• се овладява езика и култура на речта
• поставят се основи на математическите представи,
• поставят се основи на музикална култура
• овладява се двигателна култура и други дейности

Работи се по Програмата за възпитание на детето от две до седем годишна възраст. Автор е доц. к. п. н. Елена Русинова в Софийския Университет “Климент Охридски”.
Програмната система, дава възможност за разнообразяване на формите на взаимодействие “дете-възрастен” – “детска група-среда” за обединяване усилията на семейството с детската градина при създаването на благоприятен психологически климат и стимулиране на детето.

Животът в детската градина е наситен с радостни събития. Създадени са традиции за честване на различни празници. Със своята красота, яркост и емоционалност всеки празник оказва комплексно въздействие върху духовния и емоционален свят на малчуганите, а така също стимулира и техните изяви и творчески потенциал.

Наред с подготовката на децата за училище, която се осъществява по програма одобрена от Министерството на образованието и науката, детското заведение предлага и други дейности с които децата разкриват своята артистичност.
По желание на родители и деца се предлагат допълнителни занимания по:
• балет /класически и модерен/
• спортна гимнастика /акробатика/
• карате
• английски език
• логопед
• религия

Кръстници на детското заведение е издателство “Егмонт -България “. Благодарение на тях детската градина прие името “Приказен свят”, а всяка от групите има за свой патрон някой от любимите герои на Дисниленд. Издателството дарява множество книги и пособия, които подпомагат учебния процес.

Учебна база

Сградата е специално построена за детска градина с просторни, слънчеви и добре подредени помещения. Отделни занимални и спални за четири групи.
Дворът е озеленен с много храсти, дървета и цветя. За всяка възрастова група е определена детска площадка с пясъчник и уреди за игра на открито.
Към двора има голяма тераса със сенници, на която през знойните летни месеци децата се хранят навън.
Има опитно поле децата, на което засаждат множество разсади и се грижат за тях.