ЦДГ “Щастливо детство” – Монтана

Категория: Детски градини


Населено място: Монтана


Адрес: бул. „Трети март“ 138


Телефон: 096 306024


Мобилен: 087 9531859


Имейл: m.zamfirova@mail.bg


Web: http://www.cdg1-montana.com/

За насГалерияЗапитване

На 1-ви септември 1948г. отваря врати първата целодневна детска градина в Михайловград (днешният град Монтана).

МИСИЯ

ЦДГ “Щастливо детство” осигурява качествено възпитание, съответстващо на динамиката на утрешния ден, да поставя началото на общество без предразсъдъци, да възпитава личности – знаещи, можещи,с високо самочувствие, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените си сили.

ВИЗИЯ

Детската градина – модерно, достъпно и качествено образователно заведение.

ЦЕЛ

Утвърждаване в практиката на детската градина всички нови тенденции и виждания за развитието на Предучилищното възпитание, за да се постигне онази гъвкавост, динамичност и адаптивност в педагогическия процес, който ще стимулира пълноценното развитие на детето.

ЦДГ №1 „Щастливо детство“ изгражда своя облик, търсейки хармония между следните компоненти:

  • Образователна общност, работеща като екип на всички нива.
  • Учителски екип, съставен от професионалисти.
  • Родители, активно включени в процеса на възпитание.
  • Създаване подходяща среда за развитие на творческия потенциал и детското въображение.

Организираме живот , основан на:

  • толерантност

Вашето съобщение