ОДЗ 85 “Звездичка” – София

Категория: Детски градини


Населено място: София


Адрес: ж.к. Дружба 2, до бл. 218, пощенки код: 1582


Телефон: 02 / 973 24 63


Имейл: odz85@abv.bg


Web: http://odz85.com/

За насГалерияЗапитване

Информация

ОДЗ 85 “Звездичка” е открита на 27 април 1989 год. Отглеждат се над 300 деца. На 20 октомври 2014 год. открихме нов съвременен корпус. Основната характеристика на градината е създаване на добър климат – за сигурност и спокойствие на детето. Прецизиране на обстановката както по отношение на нейната функционалност, така и по отношение на нейната естетичност. Детската градина има 4 групи ясла и 10 градини. Разполага с музикална зала, оборудване със съвременна аудио – визуална техника, физкултурен салон, плувен басейн, който се използва целогодишно. Има и обновени детски площадки, отговарящи на европейските изисквания. Градината е галерия на детско и учителско творчество от входа до всяко кътче. За възпитанието и отглеждането на децата се грижат високо квалифицирани специалисти – 22 старши учители, магистър и бакалавър, 10 медицински сестри, администрация от 23 не педагогически персонал. Учителите имат възможност и право на избор. Сигурността на децата се осигурява от жива охрана и 24 часово видео наблюдение. Като педагогически услуги има футбол, народни танци, приложни изкуства, английски и плуване. “Звездичка” е заведение със собствен стил и дизайн, с комфортна социално-педагогическа и материална среда, отговаряща на съвременните, здравно-хигиенни, естетически изисквания и интелектуално развитие на детето, социално-психичното му благополучие и неговата подготовка за училище. ПРИЕМ ДОКУМЕНТИ СЕДМИЧНО МЕНЮ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вашето съобщение