69 ОДЗ Жар птица – София

Категория: Детски градини


Населено място: София


Адрес: ул.”Найден Георгиев”№12


Телефон: 02/8402590; 02/8402628; 02/8402628;


Имейл: director@69odz.com


Facebook: ОДЗ 69 Жар птица


Web: http://

За насГалерияЗапитване

Информация

ОДЗ №69 Жар птица е открито на 04.09.1984г.Типова сграда на 2 етажа специално строена за детско заведение.В него се възпитават и отглеждат деца в 8 градински и 2 яслена група,разпределени по възрастов признак.Детското заведение разполага с просторни спални и занимални помещения,външен и вътрешен двор за игра. Осъществява се културно-възпитателна и образователна работа,на сочени към реализация на съвременната детска личност.

Мисия:

Главна цел:
Да се приведе цялостната организационно – педагогическа дейност на Обединено детско заведение № 69 в съответствие с държавните образователни изисквания, новите тенденции за развитие на Европейското и световното образование, с оглед осигуряване на пълноценен възпитателно – образователен процес й подобряване подготовката на децата за училище, за осигуряване на равен старт, усвояване на общочовешки ценности и съхраняване на националното самосъзнание.

Нашата концепция:

  • Нашето призвание е да предоставим възможност на детето да се радва и да преживява щастливо всеки миг от детството си, да расте със самочуствието, че е значимо, обичано, ценено.

Амбицията:

  • Да бъдем най-добрите, като екип професионалисти да превърнем ОДЗ №69 в любимо място за децата.
  • Да научим децата да мислят, откриват и решават проблеми, да бъдат творец с развито въображение.

Ще постигнем своите цели като:

  • работим индивидуално с всяко дете;
  • използваме партньорството на семейството в дейността на детската градина.

Политика:

  • лоялна добронамерена, насочена към търсене на нови идеи.

Екип:

  • информиран, квалифициран, амбициозен и отговорен.

Благодарение на ВАС, мили деца и родители, 69 ОДЗ Жар птица продължава да се развива и усъвършенства, за да направим всяко ваше посещение при нас пълноценно преживяване.

Разгледайте още Детски градини в София

Вашето съобщение