Колеж по мениджмънт търговия и маркетинг – София

Категория: Колежи


Населено място: София


Адрес: Бул. Цар Борис III 126


Телефон: 02 8567 082 ;02 4456 148


Мобилен: 0889 869 400


Факс: 02 4456145


Имейл: info@mtmcollege.bg


Web: https://www.mtmcollege.org

За насГалерияЗапитване
ПОГЛЕД В МИНАЛОТО МТ&M Колеж е създаден през 1993 година по силата на междуправителствено споразумение между Кралство Дания и Република България. С решение на Народното събрание от 2001 г. колежът получава статут на автономно висше учебно заведение за подготовка на специалисти в образователна степен „професионален бакалавър“. От 1993-година ние предоставяме качествено обучение ориентирано към практиката по специалността „Маркетинг” , а от 2013-та и по специалността „Предприемачество“. „Не за училището, а за живота учим” Римският философ, писател и държавник Луций Аней Сенека е казал „Non scholae, sed vitae discimus” или в превод на български „Не за училището, а за живота учим”. Именно тази мисъл, изречена преди хиляди години, отговаря на възгледи на МТ&М Колеж. Ние се стремем да изградим специалисти, които да придобият компетенции, служещи им в практиката и живота. Стандарти Колеж по мениджмънт търговия и маркетинг е разработен в съответсвие с нормативните изисквания на системата за управление на качеството (СУК). ОБУЧЕНИЕ ​Поглед, устремен напред MT&M Колеж е едно от първите частни висши училища в страната, тясно фокусирано върху областта на маркетинга, мениджмънта и търговията. Управлението на колежа е базирано на най-добрите практики по света. Гордеем се, че наши възпитаници заемат топпозиции в Америка, Европа, Япония и разбира се България. Искаме да обучим специалисти, които разбират, че цената да придобиеш нещо се гради на това какво допринасяш. Надяваме се те да осъзнаят, че истинският успех е немислим без да дадеш права и възможности на другите около теб. Отворени врати към света Освен специализирано обучение, MT&M Колеж гарантира и получаване на световно признати дипломи за успешно завършилите студенти. Приложението EUROPASS, което се издава заедно с документа за висше образование, прави дипломата разпознаваема в Европа и света. ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Информационният център на МТ&M Колеж-София е мястото, където можете да се осведомите за:
 • Срокове и съобщения
 • Кандидат-студентската кампания за новата учебна година.
 • Датите от насрочените изпитни сесии: редовна, редовна-поправителна или ликвидационна сесия.
 • Мястото и датите на лекциите и упражнения от текущия семестър.
 • Сроковете за заплащане и записване по различните учебни програми.
 • Различни други актуални съобщения.
 • Присъстващи преподаватели и служители.
Документи
 • Да подадете документи за кандидат-студентски изпит.
 • Да подадете заявление за предстоящ изпит от ликвидационна сесия.
 • Да получите уверение удостоверяващо актуалното Ви състояние, като студент в Колеж МТМ-София.
 • Да потърсите студентската си книжка след положен изпит.
Такси
 • Глоба за пропуснат срок на връщане на заета литература от библиотеката в Колежа.
 • Такса за издаване на Академична справка.
 • Такса за явяване на кандидат-студентски изпит.
 • Такса за явяване на изпит от ликвидационната сесия.
 • Такса за издаване на диплома за завършен курс на обучение в Колеж по МТМ-София.

Вашето съобщение