Професионален колеж по мениджмънт в туризма ресторантьорството и хотелиерството – София

Категория: Колежи


Населено място: София


Адрес: жк Младост 2, до бл. 227


Телефон: +359 2 441 65 71; 2 887 37 08


Имейл: interbusiness@interbusiness-bg.net


Facebook: ЧПКМТРХ "Интербизнес"


Web: http://www.interbusiness-bg.net/

За насГалерияЗапитване
Информация: Лицензиран от МОН (Зап. № РД 14122/25.07.2003 г.) като частен професионален колеж с прием след завършено средно образование с дневна, задочна, вечерна и самостоятелна форма на обучение на български и на английски език. Професионален колеж по мениджмънт в туризма ресторантьорството и хотелиерството - София обучава кадри за туризма, използвайки много успешно швейцарския модел. Колежаните получават отлична теоретична и практическа подготовка в базата на колежа и по време на стажа си в 4 и 5-звездни хотели в София и в черноморските курорти. В учебното заведение преподават високо квалифицирани университетски преподаватели и признати деятели в туризма. Съгласно договореностите си с университети в областта на туризма от България, Швейцария, Великобритания и други страни завършилите в Колежа 2-годишно обучение продължават образованието си в трета година на бакалавърските им програми. Усилията на ръководството на Колежа и на преподавателите да изградят знаещи и можещи туристически кадри бяха възнаградени през 2009 г. от сп. „Туризъм и отдих” с приза „Най-добро учебно заведение за подготовка на кадри за туризма”. Нашата първостепенна грижа е колежаните да придобият компетенции и практически опит, за да са убедителни както в продължаващото обучение за степен бакалавър и магистър, така и в екипите на водещите туристически организации!Нашите възпитаници са успешни мениджъри в утвърдени хотели и ресторанти!Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството“Интербизнес” осигурява успешна кариера и перспективно бъдеще. Колежът поддържа контакт с много работодатели, институции, браншови структури и неправителствени организации, които изпращат информация за стажантските си позиции, за свободните работни места и други предложения за студенти.Информацията, с която разполага колежът, е благодарение на контактите с престижни български и чуждестранни работодатели. Тази секция може да бъде полезна както за колежаните, търсещи работа, така и за работодателите, които предлагат свободни работни места. Всички работодатели и всички обучаващи се в Професионален колеж „Интербизнес” могат да получат консултации за кариерно развитие и отговори на въпросите си относно бъдещото си осъществяване в професията.Голяма част от завършилите Колежа работят на мениджърски позиции и са високо ценени в туристическите среди. Друга част са стартирали собствен бизнес в тази сфера и успешно прилагат наученото. Условия за прием:
 • Завършено средно образование;
 • Медицинско удостоверение (липса на заболявания, противопоказни за професиите в туризма);
 • Валидна здравна книжка
Обучение на английски език:
 • Валиден TOFEL или
 • Успешно положен изпит по английски език в ЧПКМТРХ “Интербизнес”(безплатен, провежда се по всяко време по желание на кандидата)
Необходими документи за записване ЧПКМТРХ - СОФИЯ:
 • Диплома за завършено средно образование или Удостоверение за завършено средно образование (издава се на ученици, неположили/неиздържали ДЗИ (матура) от съответното средно училище)
 • Медицинско свидетелство
 • 4 снимки (паспортен формат)
 • Валидна здравна книжка (ксерокопие)
 • Платена такса
 • Платена такса
 • Лична карта за справка
При записване кандидатите попълват формуляр за записване и сключват договор с Колежа за обучението в рамките на учебната година.

Полезно:

Вашето съобщение