Колеж по телекомуникации и пощи

Категория: Университети


Населено място: София


Адрес: “Студентски град” ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1


Телефон: 02 86 22 893


Факс: 02 80 62 227


Имейл: rector@hctp.acad.bg


Web: http://www.hctp.acad.bg/

ИнформацияГалерияЗапитване
Възможностите, авторитетът и мястото на Колежа в образователната система на България са оценени по достойнство с акта за акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Колеж по телекомуникации и пощи е акредитиран по закона за висше образование до 2013 г. Нашите възпитаници се включват успешно в процесите на поддръжка, експлоатация, инженеринг и управление, предпоставка за което е много добрата практическа подготовка, съгласно европейски норми. Завършилите Колеж по телекомуникации и пощи се реализират успешно в областите на изучаваните от тях специалности в страната и чужбина. Те могат да продължат образованието си в други ВУ за придобиване на следващите образователно – квалификационни степени на висшето образование в Република България. При добър успех и владеене на чужд език, могат да продължат образованието си във висши училища от Консорциума. Във висшето училище на Дойче Телеком в Лайпциг могат да продължат за МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН.

Условия за прием

Всеки кандидат-студент има право да кандидатства с оцентка от държавен зрелостен изпит по математика, физика или български език и литература, да се яви на конкурсен изпит във ВУ „КТП“ или да прехвърли оценката от конкурсен изпит по математика или физика, положен в друго ВУ. Това се посочва в попълването на състезателния картон.

Специалности (бакалавърски програми)

  • Телекомуникационни технологии
  • Телекомуникационни мрежи
  • Безжични комуникации и разпръскване
  • Телекомуникационна информатика
  • Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите

Вашето съобщение