Предимството на Американо-английската академия

Предимството на Американо-английската  академия

Всеки родител иска детето му да получи най-доброто образование, а възможности за това в страната има много. Почти във всеки по-глям град има елитни училища, в които работят добри професионалисти. Децата, които се обучават в тях получават на практика най-доброто, на което е способна българската образователна система.

От 1992 г. насам децата от 30 различни националности, освен българчетата, имат привилегията да се обучават в реномирано многонационално училище в София – Американо-английската академия.

В нея могат да бъдат записани деца от 3 до 18 годишна възраст. От основаването си през 1992 г до момента академията става все по-предпочитан вариант за обучение на децата и еталон за качествено образование със световен ценз.

Програмата за обучение в учебното заведение се подчинява на изискванията на българското и американското образование. Сертификатите и дипломите, които получават възпитаниците на академията след всяка образователна степен или курс се признават от всички елитни учебни заведения и университети в цял свят.

Уникалната билингвална система на обучение, която е запазена марка на академията, предлага преподаване на два езика – български и английски.

Учителите в академията са отлични професионалисти, които добре занят как да мотиворат учениците да учат и да развиват непрекъснато творческите си възможности. Стремежът на преподавателите там е да накарат всяко едно от децата да повярва в себе си и да развива това, което има като заложба. Тяхна е и ролата във възпитаването на социално-ангажирани съвременни млади хора, които са готови винаги да помогнат и да покажат на какво са способни.

Отличителна черта на академията и нейния екип е непрекъснатият стремеж към съвършенство и обновяване на подходи и отношения. Факт е, че се провеждат редовни дискусии, в които се обсъждат методите на работа и всичко, което не дава положителен резултат се променя и надгражда.

Децата са напрекъснато ангажирани с някаква полезна дейност през цялата година, дори и през лятната ваканция. Така те успяват черз ири и забавления да приложат наученото през годината и да надградят.Повече информация може да намерите на сайта на American English Academy!

Тагове: