Университети в Пловдив

Университети в Пловдив

Университети в Пловдив с актуална и полезна информация. Структурирани изисквания за прием, специалности, изпити, семестриални такси, класиране. Кои са университетите в Пловдив? Ако ви предстои кандидатстване и търсите точно тази информация за висшите учебни заведения на територията на град Пловдив, значи сте попаднали на правилното място.

Медицински Университет (МУ) – Пловдив

Медицински Университет Пловдив – специалности:

 • Медицина
 • Дентална медицина
 • Фармация
 • Управление на здравните грижи
 • Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве
 • Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Помощник-фармацевт
 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Рехабилитатор
 • Зъботехник
 • Инспектор обществено здраве
 • Инструктор по хранене и безопасност на храните
 • Медицинска козметика

Изпити в Медицински Университет Пловдив

Медицински Университет Пловдив – такси

 

 

Аграрен Университет (АУ) – Пловдив

Aграрен Университет Пловдив – специалности:

 • Социални, стопански и правни науки

Администрация и управление

 • Управление на регионалното развитие

Икономика

 • Аграрна икономика

Туризъм

 • Аграрен туризъм

Природни науки, математика и информатика

Науки за земята

Общо инженерство

 • Аграрно инженерство

Растениевъдство

 • Агрономство (Полевъдство)
 • Агрономство (Растителни биотехнологии)
 • Селекция и семепроизводство
 • Растителна биология
 • Агрономство (Лозаро-градинарство)
 • Агрономство-хидромелиорации
 • Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)
 • Агрономство (Декоративно градинарство)

Растителна защита

Животновъдство

 • Зооинженерство

Аграрен Университет Пловдив – прием

Аграрен Университет Пловдив – такси

Аграрен Университет Пловдив – класиране

 

 

Университет по хранителни технологии Пловдив

Университет по хранителни технологии Пловдив – специалности:

Икономика

 • Икономика на хранителната индустрия

Туризъм

 • Туризъм
 • Хотелиерство и ресторантьорство

Машинно инженерство

 • Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

Електротехника, електроника и автоматика

 • Автоматика, информационна и управляваща техника

Комуникационна и компютърна техника

 • Компютърни системи и технологии

Енергетика

 • Топлотехника

Биотехнологии

 • Биотехнологии

Хранителни технологии

 • Технология и качество на храни
 • Технология на месото и рибата
 • Технология на млякото и млечните продукти
 • Технология на продуктите от плодове и зеленчуци
 • Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти
 • Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти
 • Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати
 • Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката
 • Технология на тютюна и тютюневите изделия
 • Технология на виното и пивото
 • Анализ, контрол и екология на храните
 • Анализ и контрол на храните
 • Химия и микробиология на храните
 • Екология и контрол при производството на храните
 • Храни, хранене и диететика
 • Кетъринг

Общо инженерство

 • Индустриален мениджмънт

Университет по хранителни технологии Пловдив – такси (очаква се актуална информация)

Университет по хранителни технологии Пловдив – прием

Университет по хранителни технологии Пловдив- изпити

Технически университет – Филиал Пловдив

Технически университет – Филиал Пловдив – специалности:

Факултет по електроника и автоматика

 • Компютърни системи и технологии
 • Електроника
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електротехника
 • Индустриална екология
 • Индустриално инженерство (на английски език)
 • Оптоелектронна и лазерна техника
 • Сигнално-охранителна техника и автоматизирани системи за сигурност

Факултет по машиностроене и уредостроене

 • Машиностроене и уредостроене
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Мехатроника
 • Транспортна техника и технологии
 • Авиационна техника и технологии
 • Индустриален мениджмънт
 • Полиграфия
 • Автотранспортна техника
 • Мениджмънт на автомобилния транспорт

Технически университет – Филиал Пловдив – прием и проверка на резултати от изпити, и класиране

 

 Пловдивски университет (ПУ) Паисий Хилендарски

Тагове: ,

Източник: Образованието.бг