Медицински университет – Пловдив

Категория: Университети


Населено място: Пловдив


Адрес: Бул. Васил Априлов 15-А


Телефон: (032) 602 507; (032) 602 593


Имейл: rector@meduniversity-plovdiv.bg


Facebook: МУ


Web: http://www.meduniversity-plovdiv.bg/

За насГалерияЗапитване
История Медицински университет - Пловдив е основан през 1945 год. като Медицински факултет на Пловдивския университет. През 1950 г. факултетът е обособен като Медицинска академия, наименувана по-късно на големия руски учен Иван Петрович Павлов. През 1972 г. влиза в състава на новосъздадената Медицинска академия, заедно с медицинските факултети в София и Варна. След поредна структурна промяна, през 1990 г. отново придобива статут на самостоятелно висше медицинско училище - Висш медицински институт-Пловдив. На 7 август 1974 г. е учреден Стоматологичен факултет, а от 27 януари 1997 г. към висшето училище е интегриран Медицинският колеж в Пловдив. С Решение на Народното събрание на Република България от 22 февруари 2002 г. (ДВ бр. 20) ВМИ-Пловдив е преименуван на “Медицински университет - гр. Пловдив”, на основание чл.17/3/, съгласно чл.17 ал.2,т.т.2-8 от ЗВО. Мисия Медицински Университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище, юридическо лице, с предмет на дейност - подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност (чл. 6, ал.1 от ЗВО).В МУ-Пловдив се осъществява и следдипломно обучение и продължителна квалификация. Обучението се организира от отдел “СДО”. https://www.youtube.com/watch?v=qZOaPoCC-aQ

Вашето съобщение