Европейски политехнически университет – Перник

Категория: Университети


Населено място: Перник


Адрес: ул."Св.св.Кирил и Методий


Телефон: +359 (0) 76 600 773


Факс: +359 (0) 76 605 207


Имейл: office@epu.bg


Facebook: ЕПУ


Web: http://epu.bg/

За насГалерияЗапитване

МИСИЯ

Европейски политехнически университет е многонационален център на взаимодействие между модерно обучение, научни изследвания и иновации, международно академично и бизнес-сътрудничество. Университетът персонализира отношенията си със своите студенти и докторанти, съобразява се с индивидуалните им възможности и желания и ги подготвя за професионална реализация в пазарната среда на променящия се свят.

Университетът изповядва философията на устойчивото развитие и приоритетните му ценности са:

1. Европейски традиции и стандарти, съчетани с американска прагматичност на висшето образование;
2. Развитие на академичната наука, научните изследвания и иновациите с ориентация към практиката и към потребностите на международния и българския бизнес;
3. Международен характер на висшето образование като средство за постигане и поддържане на високо качество;
4. Интернационален академичен състав от учени и преподаватели от чуждестранни университети, международни научни центрове, творчески организации и бизнес-структури;
5. Преподаване на съвременно учебно съдържание, кореспондиращо с европейската и американската образователни системи;
6. Обучение по модерни университетски технологии в авангардна университетска среда и оценяване на студентите по съвременни методи, свързани с качествата им за бъдеща професионална реализация;
7. Развитие на личностните качества на студентите с оглед достигане до максимума на интелектуалния им потенциал;
8. Насърчаване на студентската инициативност, създаване на навици за самостоятелно учене, придобиване на ключови компетентности, и общоприложими “преносими” знания и умения.

ЦЕННОСТИ

Европейският Политехнически Университет си поставя за цел въвеждането на европейски стандарти за образование, преподаване на съвременно учебно съдържание, академичен състав от учени на европейски университети и международни академии, обучение и оценяване по модерни методи в авангардна професионална среда, развитие у студентите на ценностите на европейската цивилизация.

Вашето съобщение