Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии “Никола Стойчев”

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"

Категория: Професионални гимназии


Населено място: Разлог


Адрес: ул."Калиново" №1


Телефон: 0747/ 80 151


Имейл: thvp@mail.bg


Web: http://pgtht-razlog.org

ИнформацияГалерияЗапитване

История

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев" е известно и авторитетно учебно заведение. Повече от 35 години гимназията създава кадри, които активно участват в икономическия и обществения живот на Разложкия район. От създаването му до сега стремежът на всички учители, ученици и служители е да защитават престижа на учебното заведение. Началото е поставено през 1968 г., когато е основано СПТУ по Лесохимическа и целулозна промишленост. През 1974 г. започва строежът на новата училищна сграда с общежитие и физкултурен салон. През 1975 г. училището е преименувано в СПТУ по Химическа промишленост, а през 1987 г. - в Техникум по Индустриална химия. От 1993 г. училището е преобразувано в Техникум по хранително-вкусова промишленост и туризъм, а през 2005 - в Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев". В своята история Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии има традиции в създаването и поддържането на връзки с много университети, институти, предприятия и фирми от хранително-вкусовата промишленост и туризма. Популярността на училището в последните години, високото професионално ниво на учителите и отличната подготовка на учениците прави гимназията търсен партньор от страна на останалите професионални училища в района.

Информация

Днес в Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев" се обучават 309 ученици в 14 паралелки и 10 различни специалности. Всяка специалност дава на учениците професионални знания успоредно със задължителна общообразователна подготовка и езиково обучение. В училището се изучават 3 чужди езика - английски, немски и френски. Като допълнение към учебната програма в ПГТХТ има и специални часове по учебна практика, в които учениците се учат да работят в екип и получават умения и знания за тънкостите в своята професия. Учениците се обучават и работят в кабинети, обзаведени с модерно оборудване. Училището разполага със 8 кабинета за общообразователни дисциплини, 3 кабинета за туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, 3 кабинета за икономически дисциплини, както и учебни комплекси по информационно-комуникационни технологии; хранителни технологии; хотелиерство. Гимназията разполага и с общежитие. Обучението се води от високо квалифицирани учители с необходимата научна и техническа подготовка. Благодарение на отличната професионална подготовка, нашите ученици са предпочитани кадри в хотелиерския и ресторантьорския бизнес в района.

Вашето съобщение