ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ”

Категория: Професионални гимназии


Населено място: Благоевград


Адрес: жк "Ален Мак"


Телефон: 073/885288; 073/885289; 073/885294


Имейл: pgi@pgiblg.com


Facebook: ПГИ


Web: http://pgiblg.com/

ИнформацияГалерияЗапитване

История

Има дати и събития, които се помнят от поколенията. Такъв е и денят, в който нашето училище отваря за първи път врати за своите възпитаници с благородната идея да изпълни със светлина техните умове и сърца. Проходило през далечната 1949 година като „Търговска гимназия“ за младите хора от Благоев­градски и част от Кюстендилски окръг, училището бързо добива притегателна сила. Амбицията на първите директори – Саша Маркова, Иванка Стоева и Любен Станчев, младостта и желанието на учителите да докажат себе си чрез своите ученици, възрожденският дух и взиска­телност са истинско предизвика­телство за младото поколение и от най-далечните краища на Пиринско и Родопите. И това е обяснимо. Макар и професионално по облик, училището дава отлична подготовка не само по специалните, но и по общообразователните предмети. Доказател­ство за това са лекарите, инженерите, математиците, биоло­зите, музикантите, и физиците, получи­ли средното си образование в Техникум по икономика. Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на нашето училище – черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на Благоевград в продължение на дълги години. Започнало с четири паралелки като Търговска гимназия, впоследствие преименувано в Техникум по икономика, а от 15.05.2003 год. в Професионална гимназия по икономика “Иван Илиев”, училището днес наброява 26 паралелки, в които учениците се обучават по 8 специалности. Това го прави най-голямото и с най-дълго­годишна история професионално учебно заведение на територията на Благоевградска област. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ” се утвърди като професионален и духовен център. Поколение след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота. Но и в надполувековното си съществуване, Гимназията по икономика си остава млада – именно с младостта на своите възпитаници, и богата – с техните многобройни дела, плод на знания, стремежи и мечти. През последните години учениците на ПГИ спечелиха десетки призови места в различни национални състезания. Повод за гордост са първото място в Националното състезание по английски език на Асоциация на училищата „Кеймбридж“ на Марио Гемов под ръководството на г-жа З. Милчева; първо място в Националното състезание по управление на проекти, организирано от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов на Ваня Янева под ръководството на г-жа Сп. Въчарска, първо място в Националното състезание по счетоводство, завоювано от Диана Безинска с ръководител г-жа Б. Костадинова и много други. В гимназията днес учители и ученици работят по редица проекти на ЕС – Еразъм+КД 2, Еразъм+, Коменски, Ученически практики, УСПЕХ. Днес Професионалната гимназия по икономика е училище от висока класа, престижно и предпочитано от много млади хора. Да си завършил гимназията, и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

Вашето съобщение