ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ – Кнежа

Категория: Професионални гимназии


Населено място: Кнежа


Адрес: улица "Марин Боев" №5


Телефон: 09132 73 76; 56 01;


Имейл: pgz_kneja@abv.bg


Facebook: Кнежа


Web: http://pgzemedelie.weebly.com/

За НасГалерияЗапитване

НАЧАЛОТО

В началото на 20 век ниските добиви и крайно слабата продуктивност на селскостопанските животни пораждат нуждата от откриване на земеделско училище в тогавашното село Кнежа. Идеята се подема от първите агрономи на селото Никола Бобев и Христо Монев, подкрепени от други ентусиазирани селяни. Нуждата от такова училище се споделя и от Министерството на земеделието и в началото на 1904 година училището е вече проектирано и дадено на търг за строеж на сградата му. Така на 01.09.1907 година се открива в току-що построената сграда Нисше земеделско училище с двегодишен курс на обучение. През първата година са приети 7 курсисти - младежи, завършили четвърто отделение. За редовен управител на училището е назначен Христо Монев, който го управлява две години. През 1919 година училището прераства в практическо земеделско с два курса на обучение с прием на ученици след завършен тогавашен трети прогимназиален клас. В този вид то съществува до 1941 година.ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ - Кнежа има за цел да подготви учениците теоретически и практически по всички специалности на земеделието, за да се изградят като добри земеделски стопани. През 1930 година се построява нова сграда на земеделското училище, на втория етаж на която е изграден пансион. През 1941 година се обучават техници по скотовъдство с двегодишен курс на обучение. От април 1944 година Средното специално училище по скотовъдство при завод "Клементина" се премества в Кнежа. През 1952 година училището се трансформира в Селскостопански техникум. Първият му директор е Роза Маринова Дулева, която го ръководи до 1953 година, когато се приема за патрон името на Марин Боев - жител на Кнежа, загинал като студент в София през 1943 година. Тогава в техникума има две специалности - полевъдство и животновъдство. Материалната база е стара, учебната сграда, строена за практическо земеделско училище е недостатъчна, поради което се правят надстройки и пристройки. През 1959 година е направено първото проектиране на новата учебна сграда, но построяването и не е осъществено, защото не се отпускат средства за строителство. Първата копка за нова сграда се прави едва през 1969 година, когато директор е Мария Колдашка. Строителството продължава до месец август 1971 година, а довършителните работи и вътрешното обзавеждане стават през месец ноември 1972 година. Новата сграда е открита тържествено на 23 май 1973 година. От 1976/77 учебна година училището прекратява приема за техникум и започва да приема курсисти за СПТУ, в две паралелки със специалности "Механизатор в полевъдството" и "Механизатор в животновъдството". От 1978 година училището дава и квалификация "Професионален шофьор". През лятото на 1981 година, по времето на директора Иван Порашки, се построява учебен полигон за кормуване и четири гаражни клетки за машините. През 1983/84 година се открива и голямо общежитие с 200 легла към училището. В учебната 1991/92 година училището връща старото си наименование Техникум по селско стопанство. Съгласно Закона за възстановяване на земеделските земи на техникума се връщат 800 декара земя и 33 декара гора. През 1995 година се открива и контролно-диагностичен пункт, където се извършват контролните технически прегледи на автомобилите. На 21 април 2000 година, в присъствието на тогавашния вице премиер Тодор Кавалджиев, депутати, представители на Министерството на земеделието, се провежда тържествено преименуване на училището. То приема за свой патрон името на Стефан Цанов - наш съгражданин, деец на младежкото земеделско движение в България, велик оратор и прогресивен човек. След реформите на средното образование, техникумите у нас от 2003 година стават професионални гимназии. По този начин Техникумът по селско стопанство днес се нарича Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов".

УЧИЛИЩНА ЛЕТОПИС

 1. На 01.09.1908г. в Кнежа се открива Нисше земеделско училище с двегодишен курс на обучение.
 2. През 1919г. училището прераства в Практическо земеделско /до 1941г./.
 3. През 1930г. се построява нова сграда на земеделското училище, на втория етаж на която е изграден пансион.
 4. През 1952г. училището се трансформира в Селскостопански техникум, а през 1953г. , приема за патрон името на Марин Боев.
 5. През 1959г. е направено първото проектиране на нова учебна сграда, а първата копка за нея се прави едва през 1969г.
 6. Новата сграда е открита тържествено на 23 май 1973г.
 7. От 1978г. училището дава и квалификация "Професионален шофьор".
 8. През лятото на 1981г. се построява учебен полигон за кормуване и четири гаражни клетки за машините.
 9. През 1983/84г. се открива и голямо общежитие към училището с 200 легла.
 10. В учебната 1991/92г. училището връща старото си наименование - Техникум по селско стопанство "Марин Боев".
 11. През 1995г. се открива и контролно-диагностичен пункт, където се извършват контролните технически прегледи на автомобилите.
 12. На 21 април 2000г. училището приема за свой патрон името на Стефан Цанов - наш съгражданин и деец на младежкото земеделско движение в България.
 13. От 2003г. до днес Техникумът по селско стопанство се нарича Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов".

НАСТОЯЩЕ

Учебна газифицирана сграда на 3 етажа с 18 специализирани кабинета; 3 компютърни кабинета, свързани в мрежа и с достъп до Интернет; мултимедийна зала; библиотека; медицински кабинет; обновен физкултурен салон; общежитие на 5 етажа с 200 места; хале с учебна работилница и кабинети за учебна практика; полигон за кормуване на площ от 15 дка по време на кормилната практика за категории Ткт и Твк. Машинно-тракторен парк, автобус "Чавдар" и два учебни леки автомобила - "Дачия" и "Ситроен" за подготовка на учениците при получаване на категория "В". Изпълнен прием на 100% в трите специалности на гимназията за учебната 2012/2013 година. Успешен прием на ученици в задочна и колежанска форма на обучение. Реализирани 3 курса с по 150 часа по Мярка 111. Провеждане на практика в реална работна среда на 20 ученици в град Лайпциг, Германия, през 2011год.. Утвърдени връзки със социалните партньори и базови предприятия, в които учениците провеждат учебната и производствената си практика. Осъвременяване на МТБ чрез закупен трактор и дискова брана. Ремонт и газифициране на ученическото общежитие. Успешна работа на клубове за извънкласна дейност по проект "Успех". Работа по проект "Ученически и студентски практики". Проект "Добри европейски практики на преподаване в сферата на агробизнеса", дейност "Мобилност" по програма "Учене през целия живот".

Вашето съобщение