Селскостопанска гимназия Садово

Категория: Професионални гимназии


Населено място: Садово


Адрес: бул. "Дружба" 4


Телефон: 03118/2323


Мобилен: 0893376342


Факс: 031182323


Имейл: dimityr.yordanov@abv.bg


Facebook: Селскостопанска гимназия гр. САДОВО


Web: http://ssgsadovo.wixsite.com

Селскостопанска гимназия Садово

Откриването на земеделско училище в Садово става въз основа на чл. 242 от Органическия устав на Източна Румелия. Този член служи за основание чрез публично-административния правилник №28 от 18 април 1881 г. на генерал-губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди да бъде основано земеделското училище в гр. Садово. Именно поради това за дата на основаване на Садовското земеделско училище се приема 18 април 1881 г. едва на следващата година, на 1 май 1882 г., за управител на училището е назначен Иван Хр. Бояджиев. Под негово ръководство започва строителството на учебната сграда, на стопанските сгради за преустройство на турския чифлик в образцово земеделско стопанство. Били назначени и първите учители. На 1 май 1883 г. училището било открито по най-тържествен начин. Открита била и учебната година. Така започва работа първото в България държавно професионално учебно заведение. Първоначално графикът на учебния процес е бил съобразяван с характера на стопанската дейност. Учебната година започвала на 1 февруари и завършвала на 1 декември, а от 1 до 20 декември учениците полагали изпити, с които приключвала учебната година. Материалната база на училището е една от предпоставките за успешно реализиране на професионалната подготовка на учениците. Училищното стопанство притежавало първоначално 2200 дка земя. Създадени били отдели по всички отрасли, в т. ч. Овощно и зеленчукова градина, лозе, лесопарк, разсадник, пчелин, млекарница, винарска изба, рибарник и всички видове животновъдни ферми. Съвременното училищно стопанствоРазполага с 1107 дка земя. Училището има голям принос за развитието на селскостопанската наука и образование. Тук винаги са работили високообразовани учители, които активно са се включвали в научноизследователската и производствената дейност. Тук е създадено червеното садовско говедо от Желю Ганчев – най-високопродуктивната порода у нас по онова време. За 10 години от създаването му са били произведени 250 000 овощни и декоративни дървета и храсти. Голям принос за развитието на овощарството, а също така на пчеларството и ботаническата наука в България има учителят В. Стрибърни. В училището са работили и много други известни учители, като Игнат Буриян, М. Стателов, К. Малков, Кл. Шапкарев и др. Възпитаник на училището е бил и Александър Стамболийски, водач на Българския земеделски народен съюз (БЗНС). Той е министър-председател на България в правителството на БЗНС (1919–1923).

Прием

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИЯ:АГРОЕКОЛОГ СПЕЦИАЛНОСТ:АГРОЕКОЛОГИЯ След завършване на 12 клас учениците полагат държавни зрелостни изпити и получават средно образование и трета степен на професионална квалификация.След успешно завършен 11 клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водачи на МПС категория Ткт, а след 12 клас за водач на МПС категории В и Твк. ПРОФЕСИЯ:МОНТЬОР НАСЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА СПЕЦИАЛНОСТ:МЕХАНИЗАЦИЯ НАСЕЛСКОТО СТОПАНСТВО След завършване на 12 клас учениците полагат държавни зрелостни изпити и получават средно образование и втора степен на професионална квалификация.След успешно завършен 11 клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водачи на МПС категория Ткт, а след 12 клас за водач на МПС категории В и Твк. ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИЯ:МОНТЬОР НАСЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКАСПЕЦИАЛНОСТ:МЕХАНИЗАЦИЯ НАСЕЛСКОТО СТОПАНСТВО След завършване на 12 клас учениците полагат държавни зрелостни изпити и получават средно образование и втора степен на професионална квалификация.След успешно завършен 11 клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водачи на МПС категория Ткт, а след 12 клас за водач на МПС категории В и Твк. Класирането за всички професии е по документи. Класирането за всички професии е по документи. Учениците се обучават 4 години. Адрес: гр. Садово, бул. Дружба № 4 тел. 03118/2323 - канцеларияУчениците се обучават 4 години. Адрес: гр. Садово, бул. Дружба № 4 тел. 03118/2323 - канцелария