157 ГИЧЕ СЕСАР ВАЙЕХО

Категория: Училища


Населено място: София


Адрес: ул. "Слатинска" 35


Телефон: 02 9710057


Факс: 02 9710056


Facebook: 157. Instituto Bilingüe "César Vallejo", Sofía


Web: www.157-cesar-vallejo.com

За насПриемГалерия
157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо” е основана през 1991 г. с името „Боянски майстор”, като експериментална гимназия по чужди езици и мениджмънт. Основател на училището и директор от 1991 до 1999 г. е Васил Калфов.

Училището започва да осъществява прием след VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език от уч. 1995/1996 г.

От 1999 г., по предложение на Посолството на Република Перу в София училището носи името „Сесар Вайехо” – най-великият перуански поет за всички времена.

От 2001 г. директор на гимназията е Елена Дичева.

Понастоящем 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” осъществява прием след VІІ клас в чуждоезиков профил с интензивно изучаване на испански език и втори чужд език английски, като ежегодно се приемат по пет паралелки при максимална пълняемост от 29 ученици, без квоти за момчета и момичета.

От 2003 г. гимназията има статут на билингвално училище и работи по двустранната Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между Република България и Кралство Испания. В рамките на програмата в училището ежегодно преподават по двама учители испанци.

Училището разполага с голям физкултурен салон, актова зала, мултимедийна зала, фонетичен кабинет, две компютърни зали, модерен, базиран на ИКТ кабинет по природни науки, библиотека и постоянна интернет връзка във всички учебни и административни помещения. Има стол и бюфет, обширни дворни пространства с тревни площи и спортни площадки.

157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” има традиционно вече сътрудничество с културнообразователни институции в страната и испаноезичния свят, неправителствени организации и дипломатически мисии в България. Базово училище на СУ „Св. Климент Охридски”, НБУ, НСА и Университета „Кастиля-Ла Манча”. При нас ежегодно се обучават и полагат държавните си изпити по педагогическа практика студенти по испанска филология, физика и астрономия и физическо възпитание и спорт.

Училището предлага богат избор на извънкласни и спортни занимания в спортни секции и творчески клуб-ателиета. През 2008 г. театралната формация на гимназията спечели първо място на ежегодния фестивал на испаноезичния театър и честта да представлява България на международния фестивал в Унгария. През 2011 г. училището бе отново сред представителите на България на международния фестивал на испаноезичния театър в Москва. Не са малко и спортните постижения на нашите ученици на общинско и регионално ниво.

Най-голямата ни гордост са нашите ученици и учители. Те са тези, които създават неповторимия облик на 157 гимназия като място на интелектуално, духовно и творческо израстване.

Нашият девиз е: „Тук се учи и вратите се отварят” и вярваме, че последващата житейска и префесионална реализация на нашите ученици го доказва.

 

 

 

 

 

 

 

 

График за дейностите на училищната комисия по приема: 28.06.2017г – 30.06.2017г вкл. от 08:00 до 18:00ч. записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие на втори етап 05.07.2017г. – 07.07.2017г. вкл. от 08:00 до 18:00ч. записване на приетите на втори етап на класиране 18.07.2017г. – 19.07.2017г. вкл. записване на приетите на трти етап на класиране 24.07.2017г. – 27.07.2017г вкл. приемане на докумети при свободни места след трети етап 31.07.2017г. – 02.08.2017г вкл. класиране и записване при свободни места след трети етап.

Прием след седми клас – 2017/18 г.
(по Наредба №10/от 01.09.2017г. съгласуван с Обществения съвет на гимназията)

Профил – чужд език с интензивно изучаване на испански език

 

Структура на профила:

1/ Първи профилиращ предмет: Испански език
2/ Втори профилиращ предмет: Английски език
3/ Трети профилиращ предмет: Български език и литература
4/ Четвърти профилиращ предмет по избор от:

  • Математика
  • История и цивилизации
  • География и икономика

Предмети, изучавани на испански език:

  • История и цивилизация
  • Биология и здравно образование
  • Физика и астрономия
  • Химия и опазване на околната среда
  • Испанска и латиноиспанска литература

План-прием: паралелки и ученици:

  • паралелки – 5
  • ученици – 130