ОУ Св. Климент Охридски – с. Сваленик

Категория: Основни училища


Населено място: с. Сваленик


Адрес: ул. Демокрация № 2


Телефон: 08166 24 87


Мобилен: 088 981 8078


Имейл: ou_svalenic@abv.bg


Web: http://www.ousvalenic.ru-se.com

Прием и обучение

ОУ Свети Климент Охридски – с. Сваленик се обучава ученици от I до VIII клас от различни социални среди, с различна степен на социализация и личностно развитие, живеещи както в населеното място, така и от съседни населени места.

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 • Обучение и възпитание от високо квалифицирани педагози;
 • Едносменен режим на обучение;
 • Безплатна закуска;
 • Медицинско обслужване;
 • Безопасни условия на обучение и възпитание;
 • Ползване на училищната библиотека и др.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП):
НАЧАЛЕН ЕТАП:

 • Английски език – ЗИП І клас
 • Български език и литература ЗИП I – IV клас
 • Математика – ЗИП I – IV клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

 • Български език и литература – ЗИП V – VІІІ клас
 • Математика – ЗИП V – VІІІ клас
 • История и цивилизация – ЗИП VII – VІІІ клас
 • География и икономика – ЗИП V – VI клас
 • Изобразително изкуство – ЗИП VI клас

Екип:

Директор – Имрен Исметова Хабилова

ОУ Св. Климент Охридски – с. Сваленик булстат: 000522079

Администрация:
Счетоводител – Ивелина Йорданова Маринова

Преподаватели:

Игрил Христов Братованов – старши начален учител

Затие Ерсин Гавазова – начален учител

Мергюл Юсеинова Исмаилова – старши учител по български език и литература

Павлина Иванова Йорданова – старши учител по математика и информационни технологии

Преслава Христова Азаркина – прогимназиален учител по история, география и английски език

История на училището

Писмените сведения за съществуването на просветната дейност в Сваленик датират от средата на XIXвек. В статистическите сведения от първите години след Освобождението, изисквани от училищния инспектор в Русе, се съобщава, че първото училище в Сваленик е построено през 1858 година.
Към построената през 1869г. нова църква е изградена широка училищна стая. От ежегодните статистически сведения за училища научаваме, че през есента на 1882г. училището в Сваленик започва редовните си занятия.

През 1889-1890г. учебна година се обучават 49 деца. Подготовката им се извършва в една слята паралелка под ръководството на учителят Петър Георгиев Чуров. На 22.03.1897г. главният учител Иван Друмев организира първата по рода си в Сваленик педагогическа конференция. Учителят Г. Балкански от Сваленик изнася пробен (открит) урок по смятане в първо отделение. Проведената конференция става повод тази инициатива да се превърне в традиция за обмяна на опит. Все с тази цел в края на 90-те години на 19 век окончателно се регламентират задачите на училищното настоятелство.

Разширяването на просветната дейност в Сваленик поставя неотложната задача за построяването на нова учебна сграда. От 1907г. училищното настоятелство открива подписка за набиране на средства за изграждане на модерна учебна сграда. Нуждата от училищна сграда в Сваленик нараства още повече с откриването на вечерно училище през 1907г.

На 01 април 1922г. за председател на училищното настоятелство е избран Милко М. Мамулков. С много усилия той успява да организира снабдяването на строежа с материали. От протокол №10 от 28.04.1923г. научаваме, че е взето окончателно решение да започне строителство на сграда с 10 учебни стаи. За събиране на допълнителни средства за строеж са предоставени на търг за обработка училищните ниви в местността Пазливата поляна и в местността Куклата. Със същата цел общината предоставя за училището 1200 дка гори.

На 11.12.1928г. при тържествена обстановка е открита новата сграда, в която се водят и днес учебни занятия. Завинаги е решен проблемът с основната част от материалната база, която в идните години продължава да се обогатява. Цялото население се задължава да извози определен брой строителен материал за каменната ограда за изграждане на двора, терасирането му и прочие.

Още същата година се създават условия за превръщането на училището в основно. С откриването на училищната сграда започва нов период в образователното дело в селото. Под ръководството на прогресивните учители е открита училищна трапезария. В периода 1943г-1944г. в нея се хранят безплатно 72 ученици. От 1947г. за директор в ОУ „Св. Климент Охридски“ е назначен Михаил Милев, който изпълнява тази длъжност до пенсионирането си 1980г. През 1950г. се издига каменна ограда, като всяко семейство осигурява по няколко каменни блока. По- късно учители и ученици терасират и подравняват терена, построява се географска площадка, ученически зайчарник.

През 1951г. децата от джамийското училище се преместват в две приземни стаи на основното училище. През 1959г. у нас се публикува Законът за по-тясна връзка на училището с живота, съгласно изискванията му в Сваленик се въвежда осми клас. Слетите паралелки в Сваленик и Церовец се закриват. Налага се необходимостта обучението да се извършва на две смени. Постепенно се осигуряват работилници по трудово обучение, класни стаи, общежитие за учениците от с. Церовец, които се обучават в Сваленик. Основното училище в Сваленик става едно от първите в окръга в осъществяването на полуинтернатно обучение. На националното съвещание по проблемите на полуинтернатното обучение в Пловдив през 1969г. Русенски окръг е представен от училището в селото. Това е заслужено признание за постиженията на основното училище.
Тези постижения са част от решаваните проблеми свързани с подготовката и реализацията на младото поколение в условия, близки до производствените.

Широката образователна подготовка, формирането на трайни умения и навици за нестандартното мислене са задачите, които опитният учителски колектив в Сваленик решава в наши дни.