Частно училище Еспа – София

Категория: Училища


Населено място: София


Адрес: в.з. Киноцентър III част, ул. Градина N23


Телефон: 029743027


Мобилен: 0899 900 718


Имейл: office@espa-bg.com


Facebook: Частно средно езиково училище и частна детска градина и ясла ЕСПА


Web: http://espa-bg.com

За насГалерияЗапитване
ScreenHunter_671 Jun. 30 11.37

Авторска образователна концепция

В "ЕСПА" чрез разкриване и оползотворяване на резервите на човешката психика постигаме по-голям ефект от учебната работа с по-малък разход на психическа енергия и време Частно училище Еспа е единственото частно училище, което работи по Авторска образователна концепция, чиято задача е да изгради нашите възпитаници като енциклопедични и многостранно развити личности, конкурентни на връстниците си по света. Всички уникални образователни и културни инициативи по АОК имат за цел да формират у децата такава палитра от знания, умения и качества, която да ги подпомогне в тяхната най-добра реализация в бъдеще. Авторската образователна концепция на "ЕСПА" е организирана в три образователни равнища: Първо образователно равнище – работа по учебните дисциплини по изискванията на МОМН. Второ образователно равнище – изграждаме нашите възпитаници като енциклопедични личности чрез множество образователни инициативи. Трето образователно равнище – откриваме таланта на всяко дете чрез множество културни инициативи.

Академични стандарти

ЕСПА гарантира отлични резултати по основните учебни дисциплини на матурите в края на 4-ти и 7-ми клас. Академичните стандарти на училище ЕСПА осигуряват на нашите възпитаници прием след 7-ми клас по първо желание в елитните гимназии и колежи в България и по света.

Организация на живот

В ЕСПА сме постигнали хармоничен баланс между учебна дейност и разтоварващ блок със занимания по изкуства и спорт в рамките на учебния ден учебната седмица и учебната година. Тази уникална организация на работа не позволява на децата да се претоварват умствено.

Индивидуална учебна програма

В ЕСПА всяко дете получава индивидуално внимание и подкрепа. ЕСПА е единственото училище в България, което изработва индивидуална учебна програма за всеки свой възпитаник според учебните му резулатати и показаните дарования.

Математически паралелки

В ЕСПА децата с изявен математически талант работят в отбори по математика още от първи клас. Децата от четвърти, пети и шести клас работят в математически паралелки, с норматив от часове, покриващ норматива в специализираните училища.

Чуждоезиково обучение

ЕСПА създава естествена езикова среда, в която децата изучават два чужди езика още от детската градина и се развиват като личности, достойни да бъдат наречени "граждани на света". По данни на институция Pitman децата на ЕСПА са единствените в България, които покриват ниво Basic - A1 още след 2-ри клас и ниво C1-Expert, равняващо се на завършена английска гимназия, още в шести клас.

Полезни връзки:

Изкуства Спорт За родители https://www.youtube.com/watch?v=SEhgi_Oz5os

Вашето съобщение