ОУ “Христо Ботев” с. Брестница

Категория: Основни училища


Населено място: Брестница


Адрес: ул. “Васил Левски” 143


Телефон: 069942232


Факс: 069942232


Имейл: ou_brestnica@abv.bg


Web: http://ou-brestnica.com/

История на ОУ “Христо Ботев” с. Брестница:

Сведения за първите прояви на просветна дейност в Брестница се отнасят към средата на 19 век, като обучение се е водело само с отделни будни младежи. Грамотността се е предавала чрез книги от човек на човек, от поколение на поколение. Първото училище открито към 1865 година , било частно, от типа на килийните училища. Помещавало се в къщата на Чеко Цаков в махала Село, близо до Хармана, като при строителството на тази къща, една стая на първия приземен етаж нарочно е направена голяма, за да може да служи за училище. В тази тъмна стаичка, без дюшеме, само с един иконостас на стената се обучавали първите ученици, седнали върху дъски, сложени върху два камъка в краищата на дъската и писали на коляно.

Колектив на ОУ “Христо Ботев” с. Брестница:

Директор на ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” с. Бресстница е г-жа Тотка Данова

Учители начален етап:

 • г-жа Дарина Димитрова – старши учител в начален етап председател на комисия по охрана на труда
 • г-жа Божидарка Вътева – старши учител в начален етап председател на комисията за младежта и спорта
 • г-жа Петя Стоянова – старши учител в начален етап
 • г-жа Юлия Лалева – главен учител в начален етап председател на училищната комисия за квалификационна дейност
 • Г-жа Биляна Асеновска – възпитател начален етап
 • Г-жа Валентина Георгиева – възпитател начален етап

Учители прогимназиален етап:

 • Г-жа Мариана Христова – старши учител по БЕЛ и руски език в прогимназиален етап; председател на УКПППМН
 • г-жа Йоана Кънчева –  учител по БЕЛ в прогимназиален етап
 • г-жа Радосвета Петрова – учител по математика и ИТ в прогимназиален етап
 • г-н Петър Петров  – старши учител по география и икономика и история и цивилизация  в прогимназиален етап
 • г-жа Мариана Йотова – старши учител по химия и ООС и биология и ЗО  в прогимназиален етап председател на комисията за провеждане на обучението по БДП