Софийска гимназия по строителство,архитектура и геодезия “Христо Ботев”

Категория: Професионални гимназии


Населено място: София


Адрес: бул.Евлоги и Христо Георгиеви №34


Телефон: 02/866 12 71


Имейл: sgcag_botev@abv.bg


Web: http://www.sgcag.info

За насПриемПрофил на купувача

История

Софийска гимназия по строителство,архитектура и геодезия "Христо Ботев" е първото и най - авторитетно учебно заведение в нашата страна за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията, водното и парково строителство. Неговата популярност и значимост непрекъснато нараства, защото професията на строителя е търсена и високо ценена. Училището е основано с царски указ за просвещението от 1909 г. като клон на Първа мъжка гимназия, но много скоро след това се обособява като самостоятелно учебно заведение. Бързо нараства, както броят на учениците му, така и привлекателността му. Първият випуск завършва през учебната 1913/1914 г., като се дипломират общо 30 техници , 21 строители и 9 земемери. Това са и първите строителни кадри, обучени в България. 01.01.1930 г. "Държавно средно техническо училище Цар Борис III" се премества в сегашната си сграда бул. Евлоги Георгиев №34, а от учебната 1944/1945 г. носи името на поета революционер "Христо Ботев". За 95 годишната си история училището е имало 21 директора! Първият директор е д-р Герчо Марковски, а директора задържал се най- дълго на поста си е Антон Антонов - 19 години начело на гимназията! 1622 е най-големия брой ученици учили за една учебна година в училището ни, това е учебната 1949-1950 г. Единствения път когато са прекратявани учебните занятия в гимназията е през месец декември, далечната 1944 г. заради англо-американските бомбардировки над София по време на Втората световна война. Пропуснатото време е отучено! Музейната експозиция в училището е открита през учебната 1964-1965г. тогава броя на учениците в гимназията е бил 1161-ма.

Преподаватели

Преподавателският състав на гимназията се състои от висококвалифицирани специалисти-педагози, сред които има научни работници и преподаватели в УАСГ. Голяма част от преподавателите по общообразователните дисциплини са базови учители към СУ "Св. Климент Охридски". Гимназията разполага с 4 компютърни кабинета, 5 работилници за учебна практика, библиотека, физкултурен салон, тенис зала. Учениците получават добра компютърна и езикова подготовка с възможност за избор на втори чужд език между английски, немски, италиански и руски.