ОДК – Бургас

Категория: Помощни училища


Населено място: Бургас


Адрес: ул. Райна Княгиня 11


Телефон: 056/844551


Мобилен: 0879405576


Факс: 056/843643


Имейл: odk_bourgas@abv.bg


Facebook: ОДК -Бургас Английски език за деца от ОДЗ и ЦДГ


Web: http://odk-burgas.com/

За насГалерияЗапитване
ОДК – Бургас е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес, с деца от 6 до 20 години. Чрез нашите педагогически форми, обединени в три направления: “Научно-познавателно”, “Художествено-творческо” и “Спортно” обучението е насочено към личността на детето и създава условия за развиване на неговата инициатива, увереност в собствените сили и умения. ОДК дава равен старт на всички деца от град Бургас, независимо от тяхната социална прослойка! В ОДК всяко дете може да намери място, където да развие социалните си умения, да обогати познанията си, да придобие технически сръчности. ОДК е организатор на състезания, конкурси, пленери, изложби, фестивали с международно участие и др. Домакин е на национални изяви. Вашите деца могат да посещават целогодишно заниманията на формите, които предлагаме! ОДК БУРГАС

Колектив на ОДК-Бургас

Създадена през 1995г. по решение на Общинския съвет на Община Бургас и Министерство на образованието. И днес продължава добрите традиции на закритите ЦРД, ЦУНТ и УСШ. Стремежът на новото хилядолетие е да знаем, да можем да живеем заедно, да работим в екип. ОДК - Бургас е обслужващо извън училищно звено в системата на образованието със специфичен учебно-възпитателен процес за обучение и възпитание на деца от 6 до 19 години. Ръководството на комплекса е поверено на специалисти, творци, учители, специалисти, които изпълняват общинската и държавна политика за работа с деца през свободното време. Детската личност е в центъра на всички инициативи, осъществявани от институцията, която се ръководи от директор и ПС (като колективен орган на управление). В ОДК - Бургас са изградени три направления:
  • Художествено-творческо
  • Научно-познавателно
  • Спорт и технически спортове
В тези направления децата (учениците) могат да развият интересите си в различни и разнообразни форми, които да отговарят на актуалните потребности на пазарната икономика. ОДК - Бургас работи за равен старт на всички деца от град Бургас независимо от тяхната социална прослойка и етнос. Детския комплекс е организатор на общински, национални състезания, конкурси, изложби и международни фестивали. Чрез нашите педагогически форми през свободното време Вашите деца могат:
  • да развият социалните си умения и потребности;
  • да обогатят познанията и интересите си;
  • да посещават целогодишно заниманията на предлаганите форми;
Учебната година започва на 01 Октомври и завършва на 31 Август Тук детето Ви ще открие истината за света, ще намери своето място и възможности, ще бъде истински европеец! Общински Детски Комплекс - БУРГАС дава възможност на Вашите деца да се включват в различни европейски проекти и дейности, чийто календарен план представяме в началото на учебната година! Школи по интереси и форми на обучение! https://www.youtube.com/watch?v=hTpvxc1AtDE

Вашето съобщение