Помощно училище „Братя Миладинови” – Варна

Категория: Помощни училища


Населено място: Варна


Адрес: бул. Сливница 113


Телефон: (052) 619 – 456


Факс: (052) 681 – 823


Имейл: pu_miladinovi@abv.bg


Web: http://www.pu-miladinovi.free.bg/

За насГалерияЗапитване

ИСТОРИЯ

19 4 9 година – Началото! „Министерството на Народната просвета, отдел „Специални училища” в изпълнение програмата на Отечествения фронт и Комунистическата партия цели да даде подходящо образование и на децата с умствени и телесни недостатъци. В началото на учебната 1949/1950г.ГНС – Варна, отдел „Просвета” обявява първите две вакантни места за учители в помощни паралелки…”

Така от две помощни паралелки през учебната 1954/1955г. се взема решение за откриване на самостоятелно Помощно училище.Днес, 57 години по-късно, Помощно училище „Братя Миладинови” – гр. Варна, все още съществува. Всяка една от тях оставя своя траен отпечатък в съзнанието на ученици и учители от многобройните празници, игри, срещи.
Повече от 17 години Република България води социална политика, насочена към интеграция и социализация на децата и лицата с проблеми в развитието си. Редица държавни и неправителствени организации подкрепят тази политика и предлагат поредица от мероприятия. При нас от години се утвърждава модел на социално взаимодействие, изграждащ нагласата за равнопоставеност на децата с увредено здраве. Вниманието се насочва към техните възможности, като определящи стават личните способности на детето. И в този ред на мисли цели и приоритети в дейността на училището са:

• Издигане нивото на Помощното училище като институция;

• Акцент върху взаимовръзката училище – институции;

• Приобщаване на родителите като партньори в УВП;

• Активизиране на УН;

• Партньорство с всички институции, милеещи за образователната система в частност за ПУ;

• Интеграция на увредените деца;

• Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства;

• Прибиране и задържане на учениците;

• Квалификация на учителите.

През последните години броят на учениците варира между 50 – 70 ученика. За тяхното обучение и възпитание се грижат екип от висококвалифицирани учители специалисти с дългогодишен опит в обучението на деца със специални образователни потребности, в това число и психолог. Целодневният режим на обучение, позволява преди учебните занятия децата да бъдат включени в часове по самоподготовка и занимания по интереси, ръководени от възпитатели – специалисти. Училището разполага със здравен кабинет, зала за компютърно обучение и забавление, физкултурен салон със съвременни уреди и пособия, просторен двор с функционални спортни игрища за баскетбол, волейбол, футбол, писта за бягане и тревна площ.

Помощно училище „Братя Миладинови” – Варна се включва активно в мероприятия, организирани по програмата на Спешъл Олимпикс,“ KIDS GAMES ”, “Дни на нашите възможности”, Международния ден на детето и др.

С участието в различни мероприятия, с отбелязване на поредица празници и спортни изяви е изпълнено ежедневието на нашите ученици, които от една страна обогатяват тяхното обучение и възпитание, помагат на децата да израснат като личности със самочувствие, уверени в своите способности, да се чувстват пълноценни, да се чувстват част от обществото, а от друга популяризират мястото на помощното училище в нашето общество, спомагат за формиране на правилно и отговорно отношение към лицата с интелектуални затруднения.

Вашето съобщение