Бургаски свободен университет

Бургаски свободен университет

Категория: Университети


Населено място: Бургас


Адрес: бул. Сан Стефано 62


Телефон: 056 900400


Имейл: webmaster@bfu.bg


Facebook: Бургаски свободен университет


Web: http://www.bfu.bg/

ИнформацияГалерияЗапитване
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ е интелектуалната емблема на Бургас. Бургаският свободен университет е създаден на 18.09.1991 година с решение на Великото народно събрание. Той е ново, уникално и подчертано позитивно явление в академичната история на България. Сега е модерно и съвременно учебно заведение, достойна алтернатива на традиционното масово висше образование. Главният акцент в учебния процес е поставен върху развитието на способностите за самостоятелно творческо мислене – преподаватели и студенти са обединени в общия стремеж към истината и познанието. Взаимното им обогатяване и усъвършенстване са част от новата идея в образованието, която Бургаският свободен университет утвърждава: подготовка на съвременен тип специалисти с висша квалификация, адаптирана за бърза професионална реализация. Организационната структура на БСУ е изградена на основата на относително самостоятелни, обособени на базата на академичната автономия звена. Те обединяват специалности в четирите основни области на науката и са: Център по юридически науки, Център по икономически и управленски науки, Център по хуманитарни науки и Център по информатика и технически. Осъществява се обучение на над 7 хил. студенти /редовно и задочно обучение/ по дванадесет бакалавърски и магистърски специалности – право, финанси, маркетинг, бизнес администрация, счетоводство и контрол, връзки с обществеността, журналистика, социални дейности, информатика и компютърни науки, компютърни системи и технологии, комуникационна техника и компютърни мрежи. От учебната 2008 година има прием по магистърска програма Връзки с обществеността на английски език. Завършилите Бургаски свободен университет са над 12 хиляди. Орган за обществена подкрепа и обществен контрол на БСУ е Настоятелството. От 6 юни 2003 година Бургаският свободен университет е член на Асоциацията на частните висши училища в България, чиято основна цел е да се повиши качеството на частното висше образование и да се отстоява неговият авторитет в страната. Стремежът на университета е към създаване на една обща професионална общност на недържавните и държавните университети с възможност за съвместни участия в образователни инициативи, проекти, дебати в различни форуми. Бургаският свободен университет приема образованието като съвместно живеене в хармонична среда, която активира естетическите ценности на студентите и в същото време провокира техния интелектуален стремеж. От 2004/2005 учебна година в Бургаския свободен университет се въведе Европейската система за трансфер на кредити, което ще направи университета още по-отворен и конвертируем. Студентите ще станат още по-мобилни, организацията на учебния процес по-добра, а образователното пространство - по-хармонично. Бургаският свободен университет вече има утвърден международен авторитет. Работи се по редица международни проекти с партньори от над тридесет университета в чужбина. Преподаватели и студенти участват в курсове и специализации по проекти на Европейския съюз. Има подписани договори за сътрудничество с над двадесет университета и други организации в Европа и Америка: университета в Кеймбридж, Великобритания; Тракийския университет в Одрин, Мармара университет и университета Халич – Истанбул, Република Турция; Американския университет Хюрън в Лондон; Университета в Тенеси, САЩ, Техническия университет в Кемниц и Техническия университет в Цвикау, Германия; Киевския държавен търговско-икономически университет, Украйна; Международна бизнесакадемия и Финансовата академия в Москва; Беларуски държавен икономически университет в град Минск, Беларус, Университета по хуманитарни науки в Елброн, Полша и други. През 1998 година е подписано споразумение между ЮНЕСКО и Бургаския свободен университет за изграждане на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира в Бургаски свободен университет. Оттогава тя работи активно в областта на човешките права, демокрацията, толерантността, мира, гражданското образование и културата. От началото на 2004 година Бургаският свободен университет е член на Асоциацията на европейските университети. В нея членуват над четиридесет и пет университета от Европа. От 2005 година Бургаският свободен университет е носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2000. През 2006 година Университетът за пореден път е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация и получава максималният срок за акредитация – шест години. https://www.youtube.com/watch?v=D7zMORTnMY0

Вашето съобщение