Вечерна гимназия “Захари Стоянов” – Бургас

Категория: Вечерни училища


Населено място: Бургас


Адрес: ул. Юрий Венелин № 2


Телефон: 056/54-32-18


Мобилен: 0889827070


Факс: 056/54-32-18


Имейл: vg_zsbs@abv.bg


Facebook: ВГ "Захари Стоянов"- Бургас


Web: http://vecerna.na4alobg.com/

Информация за вечерната гимназия:

Вечерна гимназия “Захари Стоянов” е доказала необходимостта да съществува, като единственото учебно заведение в Бургаска област, което дава втори шанс на всеки, който иска да завърши средно образование. Нашите възпитаници от различна възраст и с различно ниво на компетенции получават необходимите знания предимно в учебните часове и така имат възможността за реализация на пазара на труда. Заслуга основно имат техните преподаватели, насочили учебния процес изключително в учебните часове.

Вечерна гимназия “Захари Стоянов” – Бургас е училище на добри взаимоотношения и съпричастност, спокойна обстановка и професионализъм от страна на преподавателите. Едно голямо семейство от младежи на различна възраст, с различен етнически произход, с различен социален статус, с различно ниво на познания, в което можещият и знаещият помагат на по-слабите. Едно училище, в което всеки намира своето място и се чувства добре и обгрижен. Училище, в което на финала всеки ученик е обогатен с житейски опит и знания, готов да сподели с всички носталгията си по Вечерната гимназия.

Вечерна гимназия “Захари Стоянов” – Бургас участва в реализирането на множество национални и международни проекти, ориентирани пряко към потребностите на ученици и учители.

Пeдагогически и непедагогически персонал на Вечерна гимназия “Захари Стоянов” – Бургас:

1.Галина Вълчева Златанова -Директор – преподавател по география и икономика
2. Елка Господинова ДимитроваПДУД – преподавател по физика и астрономия
3. Диляна Георгиева Медарова – старши учител по английски език
4. Десислава Христова Динкова – старши учител по български език и литература
5. Денка Савова Чанева – старши учител по биология и здравно образование
6. Янка Димитрова Станева – старши учител по български език и литература
7. Георги Василев Киримов – старши учител по философия
8. Лиляна Любомирова Янева – старши учител по математика и информатика
9. Емил Янев Перпериев – старши учител по география и икономика
10. Динко Маринов Динков – старши учител по български език и литература
11. Радоссвета Кирова Тодорова – старши учител по руски език
12. Йорданка Жекова Иванова – старши учител по химия и опазване на околната среда
13. Пенка Господинова Ламбова – старши учител по физика и астрономия
14. Венцислав Тодоров Ананиев – старши учител по информатика и ИТ
15. Николай Тодоров Стратиев – старши учител по математика и информатика
16. Юлия Владимирова Добрева – старши учител по история и цивилизация
17. Георги Маринов Мелихранов – психолог
18. Стоянка Симеонова Славова – ЗАС
19. Eмне Ереджеп Юсеин – чистачка
20. Стойка Кирезова Кирова – чистачка
21. Вълкан Петров Петров – охрана
22. Никола Иванов Динев – охрана
23. Любка Ангелова Грудева – Гл.счетоводител