СУ “ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

СУ “ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Г Р А Ф И К ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 г.

 1. 1.Получаване на служебна бележкас оценките от изпитите – 16.06.–19.06.2018 г. вкл.
 2. 2.Подаване на документи за участие в първи етап на класиране – 20.06.–26.06.2018 г. вкл
 3. 3.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 03.07.2018 г. вкл.
 4. 4.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04.07.- 06.07.2018 г. вкл.
 5. 5.Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 12.07.2018 г. вкл.
 6. 6.Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 13.07.- 17.07.2018 г. вкл.
 7. 7.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 19.07.2018 г.
 8. 8.Подаване на документи за участие във трети етап на класиране – 20.07.-24.07. 2018 г.вкл.
 9. 9.Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 26.07.2018 г.
 10. 10.Записване на приети ученици на трети етап на класиране – 27.07.-30.07.2018 г. вкл.
 11. 11.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 02.08.2018 г.
 12. 12.Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – определя се от директора на училището до 11.09.2018 г.
 13. 13.Утвърждаване на осъществения държавен план прием – до 14.09.2018 г. вкл.