Медицински университет – Плевен

Категория: Университети


Населено място: Плевен


Адрес: ул. "Св. Климент Охридски" №1


Телефон: 064 884 101


Факс: 064 801 603


Имейл: rector@mu-pleven.bg


Web: http://www.mu-pleven.bg

ИнформацияГалерияЗапитване

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Медицински университет – Плевен се откроява на картата на висшето медицинско образование в България и Европа със съвременния си облик на новатор във въвеждането и развитието на роботизираната хирургия и телемедицината. Като водещ образователен и научноизследователски център, днес висшето училище привлича все повече студенти от страната и чужбина. Младите хора искат да се докоснат до иновациите и високотехнологичните решения, които се въвеждат ежегодно в обучението и клиничната практика. Университетът разполага с две системи за роботизирана хирургия, втората от които е с тренировъчен симулатор за обучение и изследователска дейност.

Към МУ-Плевен функционира уникален за Източна Европа и на Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала с най-модерните ендотренажори. Центърът е оборудван с високотехнологична апаратура в сферата на ендоскопската хирургия, с 3D медицинска маса за виртуални дисекции и 3D студио за демонстрации на хирургия на живо, което дава възможност студенти, докторанти и специализанти да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в оперативната интервенция през очите на хирурга.

След сложна конкурсна процедура и като признание за постиженията на МУ-Плевен в областта на роботизираната хирургия, преди 4 години MУ – Плевен спечели домакинството на XI Европейски конгрес по роботизирана хирургия. Той се проведе през 2019г., под мотото “Отвъд границите”, а участие в него взеха над 300 специалисти от цял свят. На научния форум плевенските хирурзи представиха резултатите от 11-годишния си опит от над 1000 операции с робот. Посланието на конгреса бе “Заедно да прескочим границите на стандартното мислене на класическата медицина и конвенционалната хирургия”.

Медицински университет – Плевен, в партньорство с Медицински университет – Варна и Института по роботика към БАН, реализира мащабен европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и миниинвазивна хирургия. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен. Целта на проекта е да се създаде иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и миниинвазивната хирургия. Създаването на центъра ще съдейства за изпълнение на мисията на висшето училище да предлага иновативно, атрактивно и съвременно обучение, както и да създава нови възможности за развитие на научноизследователската дейност.

Понастоящем Университетът има обучителен капацитет 3720 студенти, които се обучават в 15 специалности, в 5 професионални направления. Основните структурни звена на университета са :

– Факултет „Медицина”;

– Факултет „Фармация”;

– Факултет „Обществено здраве”;

– Факултет „Здравни грижи”;

– Медицински колеж;

– Департамент за езиково и специализирано обучение;

– Научноизследователски институт

Вашето съобщение

[recaptcha]