Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Категория: Университети


Населено място: София


Адрес: бул. Христо Смирненски № 1


Телефон: +359 (2) 963 52 45


Факс: +359 (2) 865 6863


Имейл: kapstr_adm@uacg.bg


Facebook: УАСГ


Web: http://uacg.bg

ИнформацияГалерияЗапитване

История

Университетът е основан през 1942 г. като Висше техническо училище (ВТУ), което по-късно - 1945 г., се превръща в Държавна политехника. През 1953 г. се отделя като Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. - на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС) . През 1990 г. ВИАС е преименуван на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) по решение на Общото събрание на ВИАС, а на 21 юли 1995 г. официално е преобразуван в университет с решение на Народното събрание. На 15.11.2001 г. получава институционална акредитация. Брой на студентите: 3800 (вкл. 486 задочници, 352 чуждестранни студенти и 50 докторанти). Академичен персонал (редовни преподаватели): 435 (вкл. 74 професори, 137 доценти, 202 асистенти, 22 преподаватели; от тях 250 са доктори на науките. Академичен персонал (хонорувани преподаватели): 190; от тях с докторска степен - 60. За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 5500 архитекти и 25000 инженери.

Факултети

В пет факултета - Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, Геодезически, Транспортен и 33 катедри се подготвят висши кадри по следните специалности: Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидростроителство и Геодезия. Продължителността на обучението, вкл. и времето за подготовка на дипломна работа е 10 семестъра за инженерните специалности и 11 семестъра за специалността "Архитектура". Освен това, в Свободния факултет в продължение на 5 семестъра, всеки студент или дипломиран инженер може да получи допълнителна подготовка по мениджмънт на строителна фирма, международни икономически отношения, предприемачество и право в международния бизнес, компютърна обработка на информацията, компютърни технологии в проектирането, преводачи на специализирана литература и управление на земи и имоти.

Архитектурен факултет

Специалности:
 • Архитектура (магистър)
 • Урбанизъм (бакалавър и магистър)

Геодезически факултет

Специалности:
 • Геодезия (магистър)
 • Устройство и управление на земи и имоти (бакалавър)

Строителен факултет

Специалности:
 • Строителство на сгради и съоръжения (магистър)
 • Строителство на сгради и съоръжения - англоезично обучение (магистър)

Факултет по транспортно строителство

Специалности:
 • Транспортно строителство (магистър)
 • Железопътно строителство
 • Строителство на транспортни съоръжения
 • Пътно строителство
 • Транспортно строителство — немски език (магистър)

Хидротехнически факултет

Специалности:
 • Хидротехническо строителство (магистър)
 • Водоснабдяване и канализация (магистър)
 • Хидростроителство — немски език (магистър)
 • Хидромелиоративно строителство (магистър)

Прием

УАСГ признава оценката по математика, физика и БЕЛ от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование след 2008г. за Конкурсна оценка, която ще участва при формиране на бала с коефициент 2,5 за всички специалности в инженерните факултети. УАСГ провежда и самостоятелен конкурсен изпит по математика в две сесии – предварителна и редовна. Изпитът по математика е задължителен за:
 • Специалностите „Архитектура” и „Урбанизъм”
 • Всички кандидати, завършили средно образование преди 2008 г.
Оценките от всички изпити по математика (от предварителната и редовната сесия) са равностойни. Кандидатите участват в класиранията с най-високата оценка.

Вашето съобщение