ПГСС “Царица Йоанна”

Категория: Професионални гимназии


Населено място: Пазарджик


Адрес: ул."Царица Йоанна" N4


Телефон: 034/44-58-94


Имейл: pgss_pz@abv.bg


Facebook: ПГСС "Царица Йоанна" Ново Начало


Web: http://www.pgss-pz.com/

За насГалерияЗапитване
Учебно заведение призвано, опирайки се на собствения си опит и традиции, отчитайки спецификата на региона и страната и ползвайки опита от международното си сътрудничество да осигури:

1. Прозрачност на обучението и образованието;

2. Гъвкавост и отговорност по отношение на динамиката в развитието на науката,техниката и технологиите в направление селско стопанство;

3. Мобилност към възможностите и потребностите на обучаемите;

4. Изграждане на ключови умения и приобщаване към ценностите на гражданското общество;

5. Отговорност за сътрудничество и социално партньорство.

Специалности в ПГСС “Царица Йоанна”:

  • Ветеринарен техник
  • Лозаровинарство
  • Механизация на селското стопанство
  • Производство и преработка на мляко и млечни продукти
  • Производство на месо, месни продукти и риба
  • Производство и преработка на мляко и млечни продукти
  • Производство на месо, месни продукти и риба
  • Цветарство
  • Земеделско стопанство
  • Озеленяване и Цветарство

ПЛАН ПРИЕМ
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Вашето съобщение