ЧСОУ по изкуства и чужди езици “АРТИС”

Категория: Частни училища


Населено място: София


Адрес: ул. "Димитър Манов" 18


Телефон: 02 952 65 84


Мобилен: 0884 377 510


Имейл: info@artisbg.com


Facebook: АРТИС ЧСОУ по изкуства и чужди езици


Web: http://www.lyceum-artis.eu/

За насГалерияЗапитване

Училището

ЧСОУ по изкуства и чужди езици "АРТИС" е поставя началото си през 1999 г. и е част от (БАЧУ) - Българска асоциация на частни училища - предимство за достойно образование. ЧСОУ "Артис" предлага обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най-добрите условия сред частните европейски учебни заведения, работещи по европейски стандарти. ЧСОУ "Артис" членува в европейската училищна мрежа Еuropean School Net, под патронажа на Комисията по образование и култура на ЕС и ежегодно участва във виртуални уроци с комисарите на Европа и международни инициативи от областта на изкуството, екологията и интеркултурното образование, както и в световната програма на ЮНЕСКО за интеркултурно обучение Mondialogo. Многобройните инициативи в областта на изкуството (изложби, концерти, съвместни прояви), междуучилищните проекти с партньори от други европейски страни, участието в международни семинари, пленери и училищен обмен, както и специфичната учебна програма с интеркултурен аспект, превръщат "Артис" в едно привлекателнo училище, чиито възпитаници се реализират навсякъде по света. В училището се обучават деца, насочени към художествена и хуманитарна изява, като равностойно в колектива се интегрират деца на различни възрасти (от 6 до 19г.) от всички слоеве на обществото и деца със специални образователни нужди, деца на чужденци и деца от смесени бракове. Това създава неповторима атмосфера, в която децата растат заедно и се учат да си помагат, учат се да приемат равностойно всеки, независимо от различията помежду им.

Сертификати и дипломи

Дипломата след завършване на 12 клас е равностойна на диплома за средно езиково училище и средно училище по изкуства. Тя се подпечатва в МОМН, което гарантира нейната валидност и важи за обучение в целия свят, тъй като учебният процес е 12-годишен. ЧСОУ "Артис" е лицензиран изпитен център на LCCI - Лондон, за международни квалификационни сертификати по английски език (EDI, ELSA - English language skill assessment и EFB - English for Business), които важат за целия свят (както за кандидатстване в университет, така и за работа). Нашите ученици могат да се явяват и на изпит към Лондонския кралски музикален колеж и получават английски документ за завършен музикален клас. Нашите ученици продължават обучението си в университети у нас и по целия свят - СУ „Климент Охридски", НБУ, УНСС, Американски Университет в България, Италия (предимно Института по Дизайн в Милано), Великобритания, САЩ, Швейцария, Гърция и др.

Учителски екип

В училище "Артис" работят 25 педагози, сред които: 5 сугестопедагози, 4 преподаватели по изкуство и 3-ма езикови преподаватели. Всички те са с различен професионален опит преди да започнат работа в "Артис" - някои са били педагози в държавни или частни училища, други - част от екипа на корпоративни или държавни организации, но това, което ги свързва е любовта им към децата и учителската професия, както и желанието им да подобряват непрекъснато своите умения. Водещи при подбора на преподавателския и административния екип на "Артис" са три критерия - професионализъм, проактивност и екипност. Ние, от своя страна, се стремим да помагаме на преподавателите и да ги мотивираме допълнително като отделяме ресурс за обучения, които да развиват и надграждат тяхната експертиза и умения.

Специфика на училището

От момента на своето основаване до сега ЧСОУ „Артис" остава единственото училище в България с утвърдена от МОМН специфична програма, която обединява програмите на училище по изкуства и езиково училище. Освен общообразователните предмети (по задължителната програма на МОМН), училищната програма включва: 1) Езиково обучение - ранно езиково обучение по английски като първи чужд език и възможност за избор между няколко езика (италиански, немски, руски и др.) като втори чужд език в началния курс; интензивно обучение по английски език по програмата на езикова гимназия и обучение по втори чужд език (избор между няколко чужди езици – италиански, немски, руски и др.) в гимназиалния курс. 2) Обучение по изкуства (от 1-ви до 12-ти клас), в което са застъпени: изобразително изкуство, рисуване, приложни изкуства, история на изкуството, художествена фотография, компютърна графика и дизайн. Нашите ученици могат да се явяват и на изпит към Лондонския кралски музикален колеж и получават документ за завършен музикален клас. 3) Сугестопедично обучение в начален етап, което осигурява: многократно завишен обем на учебния материал (от 3 до 5 пъти спрямо класическата педагогика); усвояване на знания с лекота, в приятна и позитивна атмосфера, с много игри; атмосфера на приятелство, толерантност; приятно изживяване и релаксация; разкриване на паметовите и личностните резерви; свобода на личната изява. Чрез постигането на синергия между изкуство и обучение, т.е. учене чрез помощта на творческия процес, ние искаме да направим училището желано и привлекателно за учениците място.

Училището предлага:

  • участие в изложби
  • участие в международни проекти и обмен
  • учебни пленери в България и чужбина
  • международни сертификати
  • поетапно въвеждане на сугестопедичния метод
  • квалифицирани учители
  • целодневно обучение
  • малки паралелки
  • разнообразни извънкласни дейности
  • транспорт от/до дома

Мисия, визия и добродетели на училището

1. МИСИЯ НА "АРТИС" Да запазим естествената любов на децата към ученето и да утвърдим изкуството като неотменна част от образователния процес. 2. ВИЗИЯ НА "АРТИС" УЧИЛИЩЕТО: Училище "Артис" мотивира и поощрява развитието на децата, като запазва и използва естествените им нагласи за учене. Всеки член на общността ни живее с добродетелите на училището: Хармония в средата и отношенията, Развитие, Вдъхновение, Професионализъм, Свобода и отговорност, Сътрудничество и Принадлежност. В училище „АРТИС” изкуството, чуждите езици и технологиите са средство за постигане на хармония, успешна реализация и свобода. “АРТИС” използва хуманнни и иновативни подходи в обучението. Развиваме и прилагаме сугестопедичния метод на обучение, тъй като той е доказано най-доброто българско постижение в световната педагогика. Включваме проектно-базирно учене като адекватен начин за развиване на интердисциплинарно знание и връзка с реалния живот. Изграждаме „АРТИС” като привлекателно място за изява и творчество. Училището взаимодейства на национално и международно ниво с други образователни институции, неправителствени и бизнес организации. Обучението при нас е основано на индивидуален подход, така че да развиваме личността на всеки ученик. УЧИТЕЛИТЕ: Екипът на „Артис” се състои от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, които с любов, внимание и уважение към личността на всяко дете изграждат навици, създават умения, образоват и възпитават нашите ученици. Учителят в „Артис” е отговорен, непрекъснато се усъвършенства, следи актуалната информация, свързана с неговата работа. Всеки учител вижда учебния материал глобално и подхожда творчески, за да го направи достъпен и интересен за всяко дете, като умее да свързва дълбоките познания по учебния предмет с реалния живот. УЧЕНИЦИТЕ: Учениците в „Артис” споделят добродетелите и мисията на училището и живеят с тях. Те са отговорни, съпричастни и ангажирани, растат като граждани на света, с активна позиция, уверени в собствените си сили. Учениците на „Артис” се възпитават в дух на толерантност, взаимопомощ, уважение, подкрепа и доверие към всеки член на общността. Умеят самостоятелно да организират времето си и спазват споделените правила. Ясно изразяват и защитават собствена позиция. Сътворяват и развиват проекти, индивидуално или в група. Умеят да събират, обработват и анализират необходимата им информация. Те са вдъхновени творци и личности, които притежават широта на мисленето и богата обща култура. Всеки зрелостник се стреми да надгражда постоянно знанията и уменията, които притежава - използва свободно два или повече чужди езика, има изградена лична финансова култура и посреща предизвикателствата с предприемачески дух и висока мотивация за личностна реализация. Учениците на АРТИС работят в сътрудничество с утвърдени специалисти и се радват на международно признание за постиженията си. СРЕДАТА: Средата в училище „Артис” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют. Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си. МЕНИДЖМЪНТ: Училищният мениджмънт работи според добродетелите на училището, като вдъхновява и мотивира екипа за реализирането и развитието на визията на „Артис”. Ръководството познава и използва личните качества и умения на всеки член от екипа, дава пространство и подкрепа за лична инициатива, създава, поддържа, комуникира и спазва ясни и точни правила и изисквания за работа, като подкрепя личностното, професионално и кариерно развитие на учителите. 3. ДОБРОДЕТЕЛИ НА "АРТИС" РАЗВИТИЕ – учим постоянно от опита си и от другите около нас. Ценим многообразието и посрещаме с отворено съзнание новото и различното с добронамереност и толерантност. ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ – работим за успеха на учениците и престижа на училището. Ценим квалификацията, уменията и отговорността. Уважаваме знанието и труда на всеки. СВОБОДА И ОТГОВОРНОСТ – свободни сме да правим информиран избор в процеса на обучение и носим отговорност за резултата от него. Търсим активно начини да изразим, аргументираме и проявим себе си. СЪТРУДНИЧЕСТВО – изграждаме общност от съмишленици. На базата на толерантно отношение, градим доверие, позитивизъм и уважение един към друг. ПРИНАДЛЕЖНОСТ - споделяме ясни и точни правила. Спазваме ги с мисълта, че те гарантират хармоничност на учебната среда. ХАРМОНИЯ В ОТНОШЕНИЯТА И СРЕДАТА – работим с вяра в потенциала на всяко дете и с уважение към личността му, неговите таланти, заложби и интереси. Влагаме любов и грижа в отношението си към хората, средата и природата. ВДЪХНОВЕНИЕ – изпълваме дните си с радост, творчество, изкуство и естетика. Работим всеотдайно, стремим се всеки ден да даваме най-добро от себе си. Постигаме целите си с любов и лекота. Частно училище артис е отличник при избора на частни училища в София.

Вашето съобщение