106 ОУ “Григорий Цамблак” – София

Категория: Основни училища


Населено място: София


Адрес: ул. "Григорий Цамблак" №18


Телефон: 02/9452879


Мобилен: 0898561604


Факс: 02/8472181


Имейл: g.camblak@106ou.info


Web: http://

История на училището:

106 ОУ “Григорий Цамблак” – София е наследник на старото начално училище „Стефан Караджа”, намиращо се на бул. „Ботевградско шосе” в столицата. Учебното заведение става основно през 1962 година, когато за първи път децата влизат в новата сграда на улица „Григорий Цамблак”. Директорът на школото др. Димитров и учителската колегия полагат основите на новото име – „Дичо Петров” и дори отиват в село Проглед – родното място на загиналия партизански командир.

Дълги години, както и сега, 106 основно училище има договор за шефство с Летищния център при Аерогара София.
От 1995 г. досега 6 директори са управлявали учебното заведение, а в последните две години управлението е поверено на Ирена Милева-Цукева.

През времето на демократичните промени учителската колегия на 106 ОУ промени името и патрона на училището с това на един велик българин – Григорий Цамблак.

През всичките години на съществуването си учителските колективи, начело с техните директори, са развивали бурна дейност в няколко съществени насоки: качествено обучение, стойностно възпитание, социализация и интеграция на деца от различен етнос.

От години 106 ОУ се слави със своите добри и високо квалифицирани учители, в дух на добронамереност, съвестно и с достойнство те обучават своите възпитаници като знаещи, можещи и мотивирани млади хора. Преподавателите в нашето училище неуморно работят по различни проекти за подобряване на качеството на образование, на материалната база и създаване на условия за провеждане на занимания в извънкласни форми на обучение.

Възпитаниците на училището се представят отлично на олимпиади, състезания и конкурсни изпити след 7-ми клас. Много от тях са продължили своето образование в елитни езикови и професионални гимназии, както и специализирани училища (ТУЕС, СМГ, НПМГ, Американски колеж и др.). През учебната 2007/08 година в училището се работи по няколко проекта: Детски финансови игри „Игрите на НеЗнайко”, детска полудневна група – 3-5 годишни деца, голф занимания, клубове по спорт, изобразително изкуство, изучаване на ромски фолклор и различни видове кръжоци към читалище „Неофит Бозвели” в кв. Левски.

В клуба на детските финансови игри „Игрите на НеЗнайко” възпитаниците на 106 ОУ чрез игра се обучават на основни финансови операции– учат се да планират бюджет, как да го управляват, какво е пазар и как се прави успешен бизнес. Безкрайно интересни, както за малки, така и за големи, заниманията протичат неусетно за учениците и техните преподаватели. В детската полудневна група – 3-5 годишни деца се работи по проект към Столична община за социализация и обучение на деца от различен етнически произход от най – ранна детска възраст.

За учениците в самостоятелна форма на обучение консултации се провеждат всеки понеделник от 13:30 ч. до 16:30 ч. със следните преподаватели:

 • Веселин Куюмджиев – Български език и литература;
 • Бойка Алексиева – Английски език;
 • Васил Вълчев – Математика, Физика и астрономия и Технологии;
 • Искра Хаджиласкова – Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование;
 • Росен Богомилов – История и цивилизация, География и икономика;
 • Гита Генчева – Музика;
 • Елена Хараламбиева – Изобразително изкуство и Домашна техника и икономика;
 • Диана Симеонова – Физическо възпитание и спорт;
 • Естер Тодорова – Информационни технологии

Забележка: Консултации през седмицата се провеждат след уговорка с преподавателя.

График за провеждане на изпитни сесии за учениците в самостоятелна форма на обучение:

 • априлска поправителна сесия: от 11.04.2016 г. до 27.04.2016 г.
 • юнска поправителна сесия: от 06.06.2016 г. до 24.06.2016 г.

Забележка: Графикът по дни и предмети ще бъде качен 7 (седем) дни преди началото на съответната изпитна сесия.