25 ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН – СОФИЯ

Категория: Основни училища


Населено място: София


Адрес: ул,,Балканджи Йово" №22


Телефон: 02/955 29 04


Мобилен: 0884801424


Факс: 02/9521170


Имейл: ou25@abv.bg


Facebook: 25 ОУ "Д-р Петър Берон"


Web: http://25ou.com

За насГалерияЗапитване

История на училището:

25 ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН – СОФИЯ е с повече от 90-годишна история. Създадено от порива на родолюбивите българи към наука и просвета, то извървява дълъг и плодоносен път и се утвърждава във времето като едно от най-авторитетните и предпочитани училища в района.
Началото е поставено на 21.01.1924 г. До този момент децата на добруджанските, царибродските и македонски бежанци, прокудени от родните си места след Ньойския договор, ходят на училище в Бояна или в Княжево. Но жителите на новорастящия квартал основават фонд за построяване на училищна сграда и с доброволни дарения започват строеж на училището, преди още да са изградили домовете си. На следващата година със Заповед 715 / 10.03.1925 г. на Министeрството на образованието се утвърждава и името на патрона – д-р Петър Берон. Един от най-видните български възрожденци, просветители и родолюбци, котленецът учен-енциклопедист, достигнал до Хайделберг и Париж, винаги е бил ярък пример за възпитаниците на училището.
В многогодишното си развитие училище “Д-р Петър Берон” преминава през различни етапи. До 1950 г. е 17-та прогимназия. От 1950 г. до 1963 г. е единно средно училище, а от 1963 г. до днес – основно училище.
За да се съхранят опитът и достиженията на училището за бъдещите поколения, през 1986 г. е открит училищен музей – един от малкото в София, който през 1988 г. е отличен като първенец на републиканския преглед на музейните училищни сбирки.
През 1994 г. училището започва работа по типов учебен план за разширено изучаване на изобразително изкуство. Много са изявите и наградите на малките художници на международно, национално и областно ниво.
Интерес за децата представляват и допълнителните занимания в групите за СИП и ЗИП по български език, руски език, математика и информатика. Възпитаниците на 25 ОУ “Д-р Петър Берон” показват с голям успех своите знания на конкурси, олимпиади, представят се отлично и в областта на спорта.
Освен с настоящите постижения, училището се гордее и с имената на много свои бивши ученици, сред които са: поетесата Лиляна Стефанова, актьорът Коста Цонев, ученият Богдан Малешков, певецът Вили Кавалджиев, спортистите Мая Благоева и Красимира Филипова.
Днес в 25 ОУ “Д-р Петър Берон” работят 32 квалифицирани и мотивирани педагози – с опит, с професионализъм, с ясно разбиране на ролята си за изграждане личността на ученика и за запазване достойното място в обществото както на училището, така и на учителя. Следвайки примера на своите предшественици, те умело съчетават традицията, съхранените символи и ритуали, богатата извънкласна работа с иновациите на съвременната образователна система, вярват и допринасят за по-доброто бъдеще на 25 ОУ “Д-р Петър Берон”.

Ръководство:

Надка Христова – Директор
Надка Христова Директор

Ани Дукова - Спасова            Помощник - директор   Read more: http://www.25ou.com/uchiteli/rkovodstvo/
Ани Дукова – Спасова / Помощник – директор

Вашето съобщение