ВСУ “Любен Каравелов” – София

Категория: Университети


Населено място: София


Адрес: ул. “Суходолска” № 175


Телефон: 80 29 100, 802 91 91


Факс: 80 29 101


Имейл: vsu@vsu.bg


Facebook: всу


Web: http://www.vsu.bg/

За насГалерияЗапитване

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III.
ВСУ “Л. Каравелов” е държавно специализирано висше училище.

Обществената му мисия е:

  • да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”;
  • да поддържа европейски измерения в обучението на студентите;
  • да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата;
  • да осъществява квалификационна дейност.

ВСУ “Л. Каравелов” е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно ниво. За периода на съществуване училището е дало образование на повече от 5 100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани. Днес ВСУ “Л. Каравелов” подготвя висококвалифицирани строителни кадри от образователно-квалификационните степени – “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Училището развива научноизследователска и приложно-практическа дейност, поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с висши училища от страни на Европейския съюз. Завършилите във ВСУ “Л. Каравелов” имат успешна реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на архитектурта и строителството.

Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като: известни и уважавани архитекти, строителни бизнесмени; практикуващи инженери у нас и в чужбина; ръководители на различни нива в държавния и частния сектор; преподаватели във висши и средни училища; научни работници и други.

ВСУ “Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина. Училището притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения.

Вашето съобщение