Общински детски комплекс – Пазарджик

Категория: Помощни училища


Населено място: Пазарджик


Адрес: ул. „Ал. Батенберг“ 15


Телефон: 034 988 228


Мобилен: +359 885 076 605


Имейл: childrens_complex@abv.bg


Facebook: Общински детски комплекс - Пазарджик / Municipal Children's Complex


Web: http://www.odk-pz.org/

Общински детски комплекс - Пазарджик е създаден през 1995 година. Интердисциплинарният образователен подход осигурява взаимодействие на творческата, обществената, художествената, спортната и развлекателната култури за децата. Детският комплекс е социално сигурна среда за общуване на младите хора до 19 години от различните училища в нашия град и е сфера за алтернативна заетост на децата и учениците в борбата срещу негативите на улицата. Детският комплекс работи за всички деца и ученици от Пазарджик, желаещи да осмислят свободното си време с допълнителни занимания. В актива му от дейности са включени тренировки, репетиции, изследователска и информационна дейности, благотворителност, сценични и други изяви. Наред с това се работи и с талантливи деца, показали дарби и способности в областта на художественото творчество, спорта, литературата, гражданското образование и съвременните информационни технологии. Индивидуалните изяви на децата и груповите постижения на техните колективи развиват у тях увереност, комуникативност, чувство за компетентност и умения за работа в екип. Ръководството на всички формации е поверено на популярни в своята област творци, спортисти, педагози, които ги преврщат в уникални авторски колективи.

Школи

  • Наука
  • Изкуство
  • Спорт
Заявление за записване https://www.youtube.com/watch?v=7VhkMEeVirY