СОУ “Н.Й.Вапцаров” Царево

Категория: Средни училища


Населено място: Царево


Адрес: 8260 Царево, ул. Хан Аспарух 38


Телефон: (0590) 52013


Имейл: nyv@soucarevo.com


Web: http://www.soucarevo.com

ИнформацияГалерияЗапитване

Ние, учителите от СОУ “Никола Йонков Вапцаров” – гр. Царево, добре знаем, че бъдещето се гради от високо подготвени, владеещи езици, усвоили съвременни технологии, здрави, добре възпитани и морални личности. Заедно с овладяването на минимума, залегнал в държавните образователни изисквания, нашите ученици имат възможността непрекъснато да разширяват, надграждат и обогатяват своите познания и опит, ръководени от висококвалифицирани преподаватели, използващи нови технологии в образованието.

Според непотвърдени данни, начално училище в Царево има от 1918 г. С Указ № 201 на 15.09.1945 г. в Царево е открита непълна смесена гимназия.

Първият директор е Цветко Тодоров Радичев и редовните занятия започват на 29.10.1945 г. Поради недостатъчния сграден фонд занятията са се водели на две смени. По този повод Градския общински съвет взема решение за спешно построяване на втори етаж на съществуващото основно училище. Строежът започва на 20.10.1946 г. и завършва на 02.12.1947 г. През 1951 г. е изготвено искане за откриване на пълно средно училище с 11 клас. Молбата е уважена и училището става пълна гимназия под наименованието – Средно смесено училище. Директор е Любен Томов Василев, а учениците са 580 в 19 паралелки. За първи път се раздават дипломи за средно образование на 18 души, като 10 от тях се дипломират на първа юнска сесия, а 8 – на септемврийската. Най-високата диплома е с успех Отличен (5.52), а най-ниската Среден (3.26). През следващите години се създават физкултурен салон, кабинет по биология, пионерски клуб и общежитие. Поставено е началото на географска площадка и ученически стол. През 1959/60 г. започва производствено обучение по шев и кройка, зеленчукопроизводство и стругарство. Училището има трактор, 25 дка земя, зоокът със зайци и гълъби, аквариум, построен е и парник. Създадена е библиотека с 3000 тома, а учителят Никола Селиванов дарява 12 портрета, рисувани от него. Продължава изграждането на нови кабинети по химия, физика, работилница по дървообработване и машинознание, кабинети по музика, изобразително изкуство и информатика.

В СОУ Никола Вапцаров са учили над 4800 ученици, като около 2000 са продължили образованието си в други училища, предимно техникуми и езикови гимназии в Бургас. Останалите са избрали гимназията в Царево и до този момент, за 60 години, дипломи за средно образование са получили 2567 ученици.

Вашето съобщение