Педагогически колеж – Плевен

Категория: Колежи


Населено място: Плевен


Адрес: ул. Н.Д. Петков 18


Телефон: 064840972, 064848042, 64840221


Имейл: pedcolej_pleven@abv.bg


Facebook: Педагогически Колеж


Web: www.uni-vt.bg/1

За насГалерияЗапитване
Колежът е разположен в красивия град Плевен, в централната част на града.

Педагогически колеж – Плевен разполага с модерен корпус притежаващ:

 • 18 студентски зали с капацитет 1000 места
 • една аула
 • две зали за семинар
 • зала за творчески дейности
 • четири IT зали
 • отредена част за читатели с богата библиотека
 • съвременна зала за спорт
 • студентски стол с кафе и сладкарница

„Професионален бакалавър” и квалификация „учител” се придобиват след 3 годишно следване във висшето учебно заведение.

Ето и някои от специалностите характерни за тригодишните учебни форми в учителски университет:

 • Начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика и английски език
 • Начална училищна педагогика и английски език

Следването на студентите се реализира благодарение на преподавателите в колежа, както и хабилитирани преподаватели от Педагогическия факултет на ВТУ. По време на обучението, студентите получават адекватна практическа подготовка, ангажирана в 3 учебни практически форми и реализираща се в базово начално училище и базова детска градина в рамките на 3 семестъра.

Всеки завършил успешно Педагогически колеж – Плевен получава диплома за професионален бакалавър с възможност запродължаващо обучение по същото направление в степен магистратура.

Учебното заведение е образователен, научен и културен център с общонационален характер и значение, предлагащ задълбочена подготовка и квалификация на професионални бакалаври.

Колежът развива научноизследователска и приложно-практическа дейност, поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с висши училища от различни страни.

За периода на своето съществуване и развитие учебното заведение се утвърждава като едно от най-авторитетните духовни средища в Северозападна и Централна Северна България. Колежът е значим фактор в системата на висшето образование като научно-образователна и социално-културна институция, привлекателен център за младите хора не само от региона, но и от цяла Северна България.

Колежът по педагокиа в Плевен притежава пълноценна университетска структура, развиваща научни изследвания и осигуряваща качествена подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на педагогическите науки.

Условия за кандидатстване

1. Желаещите да се обучават само в специалностите на Педагогическия
колеж гр. Плевен ще подават документи и ще полагат конкурсните изпити в
сградата на колежа. Срокът за подаване на документи за кандидатстване е от
17 юни до 2 юли 2015г. (включително съботни и неделни дни).

2.Кандидатстващите студенти за обучение в специалностите на ВТУ ”Св. св.
Кирил и Методий” и тези на колежа в гр. Плевен ще подават документи
във ВТУ и определените от справочника бюра за приемане на документи.
Ще полагат конкурсните изпити във ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, като в
кандидатстудентския картон посочат желанието си да участват в класирането
и за специалностите в Педагогическия колеж – гр. Плевен.

3. Срокът за подаване на документи за кандидатстване е от 17 юни до 2 юли
2015 г. (включително съботни и неделни дни) в Ректората и учебен корпус 5
на ВТУ, в обявените бюра за прием на кандидатстудентски документи.

4. Документи за кандидатстване ще се продават във ВТУ, бюрата за
кандидатстване и в Педагогическия колеж – гр. Плевен.

5. Конкурсните изпити, които ще се проведат на територията на Колежа, са:
Български език /тест/ – 05 юли 2015г. от 09:00 до 13:00 часа.
Проверка на говорните и комуникативни способности в
Педагогическия колеж – гр. Плевен – 05 юли 2015г. от 14:00ч.

6. Писменият конкурсен изпит по Български език е с продължителност 4 часа.

7. Проверката и оценяването на писмените работи ще бъдат извършени във
ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” от утвърдената от Ректора комисия.
8. Резултатите от изпита ще бъдат изнесени в сайта на ВТУ и обявени в
Педагогическия колеж – гр. Плевен.

9. Класирането на кандидат-студентите ще бъде направено във ВТУ и
изпратено в Педагогически колеж – гр. Плевен за записване на приетите
студенти, съгласно графика отразен в КСС – 2015/2016 година.

Вашето съобщение