Промени в Наредба № 5 са приети с цел повишаване квалификацията на педагогическите кадри

Промени в Наредба № 5 са приети с цел повишаване квалификацията на педагогическите кадри

Майсторският клас се добавя към формите за повишаване на квалификацията

В Държавен вестник, бр. 39 от 29.05.2015 г. са приети промени в Наредба № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени.

Към основните организационни форми за повишаване на квалификацията се добавя и майсторски клас. Според наредбата майсторски клас е интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики.

Намалява се изискуемият педагогически стаж от четири на две години към момента на кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен.

Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит вече ще могат да придобият педагогически кадри, учители по спортна подготовка в спортните училища, които към момента на кандидатстване има най-малко две години педагогически стаж и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международен спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:

  • от I до XII място включително от световни първенства;
  • от I до VIII място включително от европейски първенства;
  • от I до IV място включително от балкански първенства;
  • от I до III място включително от държавни първенства на страната.

Тагове: ,

Източник: Педагози.бг