Специалност растителна защита

Специалност растителна защита

Специалността растителна защита е шанс за обогатяване на знанията на всеки желаещ, който търси перспектива и реализация в сектор растениевъдство. Тази специалност е наричана още „растителна медицина” в университетите от Европейския съюз.  Направление растителна защита е изключително търсено освен от кандидат студенти и от земеделски производители използващи препарати за борба с вредителите по растения и земеделски култури. Част от тях са бенефициенти и получават допълнително финансиране за пръскане, но само ако отговарят на редица условия. Едно от условията е именно завършена такава специалност или допълнително преминат курс за растителна защита даващ шанс на обикновения земеделски производител да използва по законов ред препаратите за расителна защита.

Специалност растителна защита – форми на обучение:

Обикновено студентите предпочели тази специалност имат възможност да усвояват знания под редовна и дистанционна форма на обучение по растителна защита. В България университетите предлагащи тази специалност са Аграрен университет Пловдив, Лесотехнически университет (ЛТУ) – СофияШуменски университет Епископ Константин Преславски,Технически университет – Варна.

По данни на единствения образователен справочник в България тази специалност е една от най-желаните от кандидат студентите. Още на първо класиране местата за нея в Пловдив например се запълваат 90 на 100. Обявените свободни места там са около 300, като желаещите обикновено практикуват и в семейните си ферми и осъзнато знаят какво искат да учат. Поради тази причина задочната форма на обучение остава най-предпочитана и търсена сред желаещите.

Преподавани дисциплини от специалност растителна защита в университетите:

 • Хербология
 • Фитофармация
 • Фитопатология
 • Етномология
 • Систематика на растенията
 • Растениевъдство
 • Трайни култури
 • Почвознание
 • Органична химия
 • Общо земеделие
 • Овощарство
 • Имунитет и карантина на растенията
 • Лозарство
 • Неорганична химия
 • Земеделски машини
 • Зеленчукопроизводство
 • Генетика на растенията
 • Биохимия на растенията
 • Биофизика на растенията
 • Биологична защита
 • Анатомия и морфология при растенията
 • Агрохимия
 • Агрометеорология

Магистратура растителна защита:

Актуална информация за това къде може да се запишете за магистратура растителна защита ще намерите по-долу в актуалните линкове, които наши експерти предварително провериха и направиха контакт с висшите учебни заведения: