ПГ по земеделие Тодор Рачински – гр. Ген. Тошево

Категория: Професионални гимназии


Населено място: Генерал Тошево


Адрес: ул „Опълченска” № 46


Телефон: 05731/ 45-93


Имейл: pgz_gt@abv.bg


Web: http://www.pgzemedelie.com

История:

През 20 годишната си история в училището са завършили над 1500 ученика. Училището разполага с обновени кабинети. През 2007 г бе направена външна изолация на сградата. През пролетта на 2008 г всички кабинети са с подновен интериор – освежени стени, нова PVC дограма, обзаведени са с нови маси и столове, има поставени бели дъски. Учебната практика се провежда в специализирани работилници и училищното опитно поле.
Производственият стаж се провежда във фирми в Г. Тошево и общината, с които има сключени договори.

ПГ по земеделие «Т. Рачински» е спечелила следните проекти:

Проект „Силвика” – Изграждане на учебно-образователен център „Училището и младите хора– бъдеще за природата” във връзка с Българо-швейцарска програма за горите.
Проект „Фар” – „Изграждане на учебно-тренировъчен цетър по пчеларство”
Проект „Красива България” – обновяване фасадата на училището
АУПТ – обучение на безработни лица в различни курсове

Училището предлага:

Подготовка по общообразователни предмети;
Професионална подготовка.

Училището издава:

Диплома за завършено средно образование;
Свидетелство за професионална квалификация
Свидетелство за управление на МПС категория В и ТкТ

През учебната 2017/2018 г ще се обучават ученици по специалностите:

Държавен план- прием в VIII клас:

Професия „Техник – растениевъд”, специалност „Растителна защита и агрохимия”;
Професия „Фермер”, специалност „Производител на селскостопанска продукция”;
Професия “Икономист”, специалност “Земеделско стопанство”;
Професия “Дизайн”, специалност “Интериорен дизайн”;
Професия “Агроеколог”, специалност “Агроекология”.

Държавен план-прием в IX клас:

Професия “Икономист”, специалност “Земеделско стопанство”;
Професия “Фермер”, специалност “Производител на селскостопанска продукция”;
Професия “Лаборант”, специалност “Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусовите производства”;
Професия “Техник-растениевъд”, специалност “Растителна защита и агрохимия”;
Професия “Фермер”, специалност “Земеделец”.